Westpolder - Het Eiland

arrow&v
arrow&v
arrow&v

Vroeger werd het Eiland aangeduid met de buurt die aan de zuidkant begrensd werd door de Aviolanda fabriek, aan de oostkant door de Veerdam, de noordkant door het Oude Veer en Westeind met vroeger een stukje Gantel er tussen en aan de westkant door de Gantel met daarachter het Slobbengors.

De naam ontstond omstreeks 1932 toen het bijna geheel omgeven was door water. Het gehele terrein was in 1920 bestemd voor de uitbreiding van de scheepswerven die er in Papendrecht voldoende waren. Men had echter mis gerekend, want in de crisisjaren na de 1ste wereldoorlog sloot de ene na de andere werf zijn poorten en was er gewoon geen werk meer. Als gevolg daarvan kreeg het terrein een andere bestemming, namelijk de woningbouw.

kaart-buurt-westpolder-papendrecht_edited.jpg

Vroeger werd het Eiland aangeduid met de buurt die aan de zuidkant begrensd werd door de Aviolanda fabriek, aan de oostkant door de Veerdam, de noordkant door het Oude Veer en Westeind met vroeger een stukje Gantel er tussen en aan de westkant door de Gantel met daarachter het Slobbengors.

De naam ontstond omstreeks 1932 toen het bijna geheel omgeven was door water. Het gehele terrein was in 1920 bestemd voor de uitbreiding van de scheepswerven die er in Papendrecht voldoende waren. Men had echter mis gerekend, want in de crisisjaren na de 1ste wereldoorlog sloot de ene na de andere werf zijn poorten en was er gewoon geen werk meer. Als gevolg daarvan kreeg het terrein een andere bestemming, namelijk de woningbouw.

Eilandstraat

Eilandstraat, van Veerdam naar Oude Veer/Westeind voor 1932 was dit gebied gewoon het Eiland en eigenlijk bestemd voor de scheepvaart industrie. Dit is mede door de crisis nooit van de grond gekomen en als gevolg daarvan is het tot woningbouw gebied benoemd.

 

Kazernestraat

Kazernestraat, een stukje doodlopende straat tussen de Eilandstraat en de achterzijde van de marechaussee kazerne aan de Veerdam. Dit was ook de reden dat de straat Kazernestraat werd genoemd.

 

Hoofdstraat

Hoofdstraat, een straat die liep van de Dijkstraat met het plantsoen tot aan de Molenstraat. Bij de aanleg van de wijk Molenpolder in 1920 werd de Hoofdstraat blijkbaar als de belangrijkste straat gezien, vandaar ook de naam Hoofdstraat.

 

Oude veer

Het oude veer, een klein stukje dijk tussen het kruispunt met het westeind, veerweg en eilandstraat en het kruispunt bosch, veerdam en brederodelaan. Als je op het ene kruispunt stond zag je het andere, zo klein was het. De naam oude veer herinnert ons aan de heel vroeger bestaande situatie uit 1665, waarbij de veerschuitjes komende vanuit Dordrecht niet aan mochten leggen aan het einde van de veerdam, maar vanuit de merwede de gantel invoeren. Ze legden aan bij het veerhuis dat buitendijks stond recht tegenover de veerweg (de eilandstraat was er toen uiteraard nog niet). Hier was dus oorspronkelijk de aanlegplaats van het veer en werd het veerhoofd genoemd en zo heet de buurt nog steeds het oude veer.  

 

Veerdam

De Veerdam is van oudsher de verbinding van de rivierdijk met het veer naar Dordrecht. De dam werd in 1653 door Dordrecht aangelegd met het doel de stroomsnelheid van de rivier de Merwede te vergroten, waardoor deze beter op diepte kon worden gehouden. Ter weerszijde van de dam lagen vroeger rietgorzen die bij iedere vloedstand onder water liepen. Op die gorzen werd de Veerdam aangelegd. De Veerdam was in het verleden eigendom van de stad Dordrecht en in de 19de eeuw werd de Veerdam als renbaan gebruikt. De Dordtenaren organiseerden hier regelmatig paardenrace's. Vanaf ongeveer 1900 is de huidige bebouwing ontstaan, met de R.K. kerk en de gebouwen van de Russische houthandel als eerste bouwwerken.