top of page

Westpolder - De Boezem

Deze wijk is in het westen en zuiden grenzend aan de rivier, met uitkijk op het drie-rivierenpunt; een van de drukst bevaren locaties in Europa waar de Noord, Beneden Merwede en Oude Maas bij elkaar komen. Vlakbij ligt ook het centrum van Papendrecht met winkelcentrum De Meent. Het Westeind, langs de oude dijk, is een van de oudste delen van Papendrecht. Begin jaren zestig begon de bouw van de nieuwbouwwijk Westpolder.

 

kaart-buurt-westpolder-papendrecht_edited.jpg

Noordhoek

Noordhoek, een stukje dijk van het Westeind tot de Hogendijk, dat in 1953 landelijke bekendheid kreeg door de dijkdoorbraak die er plaats vond. Vroeger was de benaming anders, het was de Moordhoek, die dan werd uitgesproken als Murtoek. De verklaring van deze naam is eenvoudig: in deze buurt werd eens een moord gepleegd en dit heeft op de dorpsgenoten in die tijd zo'n indruk gemaakt dat zij spraken over de Moordhoek. De naam is blijven bestaan totdat het gemeentebestuur besloot deze onaangenaam klinkende naam te veranderen in Noordhoek, dat sloot ook beter aan bij de nabijheid van de rivier de Noord.

Noordhoek

Boezemsingel

Boezemsingel, een gebied tegenover de scheepswerf van de gebroeders Duijvendijk aan de Noordhoek die hier voor hun personeel huizen lieten bouwen. De 1ste Boezemsingel werd gebouwd in de jaren 1913/14 en de 2de Boezemsingel in 1920 door aannemer / metselaar Pleun Visser uit Papendrecht. De Boezemsingel dankt zijn naam aan de boezem die achter de huizen liep. Er heerste een grote saamhorigheid onder de bewoners. Zo brak er op 23 februari 1955 een huurdersstaking uit en men weigerde de huur te betalen zolang de toegangswegen en de riolering verbetert werden. Bij nat weer staan de woningen in een modderpoel en het rioolvuil loopt in de schuren en tuinen. 

Boezemsingel
bottom of page