top of page

Verhalen lezen

Niets anders te doen?

Ingezonden door: Anoniem.


Het zal 1962 geweest zijn, onze burgemeester heeft als privépersoon ! Een geschil aanhangig gemaakt en dit voorgelegd bij de gedeputeerde staten over een beslissing die door zijn eigen gemeenteraad is genomen, in die gemeenteraad heeft zijn eigen partij notabene de meerderheid. Wat is er aan de hand ? Het betreft de aanschaffing van een schrijfmachine voor het bestuur van een aantal scholen in Papendrecht welke machine ter beschikking zou worden gesteld voor de administratie van die scholen, de gemeenteraad keurde dit verzoek goed, de heer Keijzer is het er niet mee eens omdat de administratie is uitbesteed aan een administratiekantoor in Sliedrecht, dat ook de administratie verzorgd voor andere scholen uit de regio.


De burgemeester is van mening dat dit kantoor voor zijn eigen schrijfmachines moet zorgen, bovendien vindt hij het niet juist dat deze schrijfmachine ook gebruikt zou worden voor het bijhouden van de administratie van scholen uit andere gemeenten. Het administratiekantoor heeft hem meegedeeld dat een reeds aanwezige schrijfmachine en een rekenmachine van een andere schoolvereniging uit een andere gemeente ook gebruikt wordt voor de administratie van de schoolvereniging uit Papendrecht. Het raadsbesluit werd indertijd aangenomen, hoewel de meerderheid van het college van b & w er tegen was.


Natuurlijk mijnheer de burgemeester, heeft u gelijk !!, een administratiekantoor die u een factuur stuurt voor de werkzaamheden die zij verrichten, moet voor zijn eigen machines zorgen, maar waarom zo'n ophef, over een simpele typemachine, had u niet eerder in kunnen grijpen ?? Nu houdt u bij gedeputeerde staten, mensen van hun werk, die hun tijd beter aan andere zaken, die nuttiger waren, hadden kunnen besteden. Speelde er soms andere (politieke) belangen ?, of had u even niets te doen ? Dit heeft tenslotte meer gekost, dan de aanschafprijs van een nieuwe schrijfmachine.

10 weergaven0 opmerkingen

De dijk

Comments


bottom of page