top of page

Verhalen lezen

Kerk en school in 1960, deel 2

Ingezonden door: Bram Boerman.


Kort na het geharrewar omtrent het geven van godsdienstonderwijs op de openbare lagere scholen in 1960 gaat de onderstaande kwestie spelen. Of het nu een vergeldingsaktie was van de Papendrechtse Gemeenteraad in de trend van: jullie niet, dan wij ook niet, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Iedereen hield er zijn mond over.


Het verhaal gaat als volgt :


In Papendrecht zijn de gemoederen in beroering gebracht door een schoolkwestie. De Gemeenteraad heeft namelijk het verzoek van de stichting Christelijk Nijverheidsonderwijs West-Alblasserwaard om de oprichting van een Christelijke Technische School in Papendrecht overeenkomstig de wet op het nijverheidsonderwijs, niet nodig verklaard met 7 tegen 6 stemmen.

In dezelfde raadsvergadering nam de meerderheid in de raad, 6 PvdA-leden en 1 VVD-er, een motie aan waarin de oprichting van een Openbare Technische School werd bepleit.


De stichting vindt dit besluit en deze motie in strijd met de realiteit en bovendien in strijd met de zogenaamde pacificatie. Zij is van oordeel dat er alle reden is om in Papendrecht een Christelijke Technische School op te richten, al was het alleen maar vanwege het feit dat deze school elk jaar op ten minste 100 nieuwe leerlingen kan rekenen.


Zij heeft zich nu tot de Kroon gewend met het verzoek de stichting van een Christelijke Technische School in Papendrecht, ondanks het besluit van de gemeenteraad om een Openbare Technische School goed te keuren. Ondermeer wordt in dit verzoek aangevoerd dat er in de omgeving van Papendrecht al 3 openbare scholen zijn, namelijk in Dordrecht, Sliedrecht en Slikkerveer. Ouders die hun kinderen naar een openbare school willen sturen kunnen daar terecht. Er is maar 1 Christelijke Technische School in de omgeving, en wel in Zwijndrecht. Deze school is geografisch gezien onbereikbaar voor kinderen uit de Alblasserwaard en bovendien is zij overbevolkt. De meerderheid van de raad verwierp het verzoek om nodig verklaring ondermeer op grond van de stichtingskosten.


De kerkeraden van de Hervormde gemeente, de Gereformeerde gemeente, de Christelijk Gereformeerde gemeente en de Oud Gereformeerde gemeente hebben een adres bij de gemeenteraad ingediend, waarin ernstig geprotesteerd wordt tegen het meerderheidsbesluit. In dit adres wordt gezegd dat de meerderheid niet slechts de democratische vrijheid van een groot deel der arbeidsbevolking in de Alblasserwaard ontkend heeft, maar er bovendien blijk van gegeven heeft geen rekening te willen houden met de godsdienstige overtuiging van dit volksdeel.


Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, er kwam een Christelijke Technische School in Papendrecht. Maar wat een strijd is dat geweest. Een kerkeraad die niet luisterde, er ontstond niet voor niets een scheuring in de hervormde kerk (de Bethlehemkerk ontstond hierdoor), een gemeenteraad waar veel rood in vertegenwoordigd was, die de kerkeraad probeerde een hak te zetten naar aanleiding van het conflict met betrekking tot het godsdienstonderwijs op de lagere openbare scholen. Twee partijen die gewoon hadden moeten luisteren naar de achterban.

25 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page