top of page

Verhalen lezen

In doodsgevaar

Artikel uit Dordrechtsche courant - 20 nov 1913 (Bram Boerman)


De bemanning van het op vrijdagavond gezonken motorschip zeeland, afkomstig uit Papendrecht heeft bange ogenblikken doorleefd. De jonge kapitein c h van wijnen deelde daarover het volgende mee : Met bieten geladen vertrokken wij des middags 12 uur van nieuw- en sint joostland, met bestemming voor zwartenberg, bij het uitgaan der kreek was het weer nog ordentelijk, maar daarbuiten kregen we zoveel wind en water, dat de dekkleeden het niet meer konden houden en los sloegen, herhaaldelijk poogde ik die weer vast te maken, maar door het vele water was dit onmogelijk, tot onder mijn armen stond ik soms in het water, sloeg toen over boord, en had het geluk met een komende golf weer aan boord te spoelen en me vast te grijpen, ik was althans voor dit ogenblik gered.


Opeens kreeg het schip zooveel water in slagzij, dat ik mijn jongens gelastte zich in de boot te begeven, nauwelijks had ik dit gezegd, of het schip lag geheel op zij, en ik had nog juist tijd me bij hem te begeven, waarop het schip zonk. Het was inmiddels half vijf, en we waren aan de bolton aan brouwersvaarwater. Het leverde een woesten aanblik, de watermassa, en het werd roeien op leven en dood, twee uren aan een stuk, we waren uitgeput en konden niet meer, maar met den dood voor oogen spanden we de laatste krachten in, en het was een onbeschrijfelijk gevoel toen we aan den val den dijk betraden.


Doornat en rillend van koude, uitgeput van vermoeienis bereikten zij een half uur later Zierikzee, waar door de zorgen van armbestuur en politie zij van het noodige werden voorzien. Bij het van boord gaan viel er niet aan te denken iets te redden, het schip dat verzekerd was, is gezonken in een 100 meter diep vaarwater, met de kapitein vormden dirk kraal en de 14 jarige Leendert Harthoorn de bemanning.

8 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page