top of page

Verhalen lezen

Een arm gezin

Artikel uit Dordrechtsche courant - 1932 (Bram Boerman)


De arbeider a,b, uit Papendrecht die in den dienst van het vaderland pleuris had opgelopen, als gevolg van de onvolmaakte zorg die in het leger aan de dienstplichtige arbeidersjongens wordt besteed, was nadien steeds sukkelend gebleven. Zoolang hij niet als werklooze door de crisis op de keien werd gesmeten had hij daar alleen de lichamelijke ellende van te duren. Toen hij werd ontslagen en steuntrekker werd, moest hij worden gekeurd voor de werkverschaffing. De dokter keurde hem natuurlijk af. Maar pietje van rees, de burgemeester en leider van de vrijwillige landstorm, oordeelde dat de dokter er niets van wist en besloot dat deze zieke arbeider toch naar de digoelkampen moest ! Wel zou dan de vrouw die haar zesde kind verwachtte alleen en zonder hulp achterblijven, ( de kinderen zijn allen onder de 10 jaar ) maar dat deert dezen braven christen niet. Toen de man weigerde om naar de werkverschaffing te gaan, werd alle steun ingehouden. Zes weken lang werd dat gezin uitgehongerd!


Intusschen was de man naar een Dordtsche specialist gegaan, en deze (dr. Sprengler) gaf een brief mee aan den burgemeester, waarin hij verklaarde dat deze arbeider door ziekte volkomen ongeschikt was voor de werkverschaffing. Toch bleef het Papendrechtsche gemeentehoofd bij zijn eisch, naar de werkverschaffing of volkomen verhongeren! Door het ingrijpen van een Dordtsche advocaat kreeg a.b. na ruim 6 weken van matelooze ellende........ Een bon van 8 gulden voor huishuur en levensmiddelen! De huur bedraagt 4 gulden, en de huisbaas, die tevens bakker en kruidenier is, krijgt de hele bon in handen en levert daarvoor natuurlijk het oudbakken brood en levensmiddelen van extra slechte kwaliteit en kwalijk riekend spek, dat dit uitgehongerde gezin alleen met toegeknepen neus naar binnen kan werken. Voor brandstof of petroleum geen geld, gas is allang afgesneden ! En toen de vrouw in angst voor de naderende bevalling ging vragen om geld, of een bon voor petroleum, kreeg ze als antwoord : - dan moet de dokter maar een carbidlamp meebrengen.


Om wat eten te warmen voor de kraamvrouw, zoekt de man wat takken bijeen, het natte hout geeft dan bij het aanmaken zoo'n prikkelende rook, dat de bijna stikkende menschen het vuurtje maar weer doven .... De avond valt al vroeger, op den tast zoekt de moeder haar kleine om deze de uitgemergelde borst te geven! Zoo treden de volgevreten christenen op tegen werklooze arbeiders. Ze laten hen eenvoudig verhongeren.

41 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page