top of page

Verhalen lezen

'Gewelter' in Papendrecht

Ingezonden door: Anoniem.


Jaren '30 - De zoon van een werkloze man uit Papendrecht had het 'geluk' wekelijks fl 13,20 ziekengeld te trekken. De vrome ambtenaar, die belast was met de beoordeling van wie wel en wie niet in aanmerking komt voor ondersteuning, vond dat dit bedrag genoeg was om een gezin van vijf personen te onderhouden. De werkloze vader kreeg alzoo geen steun. Op een gegeven moment was de zoon uitgetrokken en nu dacht de vader dus weer opnieuw voor steun in aanmerking te komen. Maar hij had misgerekend, de laatste fl 13,20 moesten maar voor 16 dagen dienst doen.


De man is daarop naar de kameraden van het WSC gegaan. Die hebben zich er voor ingespannen en hebben bereikt dat de man zijn steun weer kreeg, en nog wel diezelfde avond. Tegen deze praktijken moeten alle werkloozen van Papendrecht den strijd aanbinden. Het feit dat het nu aan de kameraden van het WSC gelukte dezen keer dit af te wenden moet voor allen een aansporing zijn het WSC te versterken en met ons den strijd tegen de aanvallen der regeering, aangekondigd in het rapport Welter, te voeren. Tot uit het kleinste dorp moet op den Rooden Dinsdag in Den Haag de strijdkreet klinken: "Weg met de regeering van den honger! Weg met Ruys en Welter."

31 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page