top of page

Verhalen lezen

Een politieke rel - 1955

Ingezonden door: Anoniem.

Aan de veerdam in Papendrecht stond een dubbelhuis, 2 middenstandswoningen onder 1 kap, dat huis is er niet meer, de eigenaar ervan, een plaatselijke aannemer liet het afbreken, op de vrijgekomen plaats laat hij een villa voor zichzelf bouwen. Dit gebeuren heeft grote beroering gebracht, want de bewoners van Papendrecht vroegen zich af, hoe het mogelijk is, dat in deze tijd van woningnood 2 goede huizen afgebroken kan worden.


Het is allemaal nogal geheimzinnig in zijn werk gegaan, het ene gedeelte van het dubbele huis aan de veerdam werd bewoond door de eigenaar van het hele huis, de aannemer dekker, de heer davelaar had het andere deel van hem gehuurd, hij is kortgeleden naar Dordrecht vertrokken, daar woont hij nu in bij zijn familie. Toen 1 woning van het dubbele huis leeg kwam, heeft de aannemer van b & w , buiten medeweten van de raadsleden, toestemming gekregen voor de sloop van het gehele huis.


Een der raadsleden vroeg op welke gronden b & w de toestemming hadden verleend. Burgemeester keizer zei, dat de huizen te laag stonden in verband met het hoogwaterpeil, dit was een zwak argument, de andere huizen aan de veerdam hebben geen last van het hoogwaterpeil, het raadslid, overigens uit dezelfde partij als de burgemeester, zei daarom : het zijn geen krotwoningen, om watervrij te komen, had de heer dekker zeker wel een oplossing geweten, hij heeft met zijn bedrijf in 1953 er toch maar voor gezorgd dat de Alblasserwaard in snel tempo weer droog stond. Het raadslid diende een motie van wantrouwen in op het beleid van b & w. De motie werd aangenomen!


Met de vergunning op zak heeft dekker er geen gras over laten groeien, binnen enkele dagen was het huis met de grond gelijk gemaakt, en een paar dagen later werd begonnen met het leggen van een nieuwe fundering op de plaats waar het oude huis stond, met man en macht werd er doorgewerkt, dekker was zelf ‘s nachts aanwezig bij het beton storten, in nog geen week was het beton van de fundering gestort, onder de villa is ook een schuilkelder aangebracht. Vanwaar al die haast?


Het indienen van de motie van wantrouwen had ondertussen heel de gemeente in rep en roer gebracht, de hele gemeente staat op zijn kop, zei een raadslid van de PvdA in de gemeenteraadsvergadering, het werd een rumoerige gemeenteraadsvergadering. Een raadslid van de a.r. Had schriftelijke vragen ingediend, tot op de vergadering had hij nog geen antwoord, de burgemeester zei dat hij het te druk had. Uit reacties van dorpsbewoners werd al snel duidelijk hoe de vork in de steel zat, zij vertelden over aannemer dekker, : het is een eigengereid heerschap en hij heeft veel geld, hij is een keiharde zakenman, maar privé een heel sociaal mens, het verenigingsleven in Papendrecht draait gewoon om hem, met al zijn donaties en beschermheerschappen bij de verenigingen.


Vermeldenswaardig is ook dat de afgebroken huizen naast het gemeentehuis stonden en dat er tegenover de burgemeesterswoning staat, en dat de burgemeester een goede vriend van dekker is, die het jammer zou vinden, als dekker naar elders zou vertrekken. De verontwaardiging van de Papendrechtse bevolking is zeer groot, er komen ingezonden stukken in het Papendrechts nieuwsblad, er zijn ook protesten verzonden aan de minister. Het nieuwe pand van dekker is overigens jarenlang bewaakt, door de heer laffeber, de latere oprichter en eigenaar van het beveiligingsbedrijf rfl te tiel. Die vanaf begin avond tot middernacht, geheel onopvallend in zijn personenauto aan de pontonniersweg zat, en dit echt niet om zijn dochter op te halen, uit de jongeren soos omah, die toen zeer populair was, maar gewoon om dekker zijn eigendommen te bewaken.

15 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page