top of page

Verhalen lezen

Een harteloos optreden

Artikel uit Dordrechtsche courant - 1929 (Bram Boerman)


Door het bestuur van woningbouwvereniging ons belang te papendrecht, is via deurwaarder schouten, aan alle huurders die achterstand hebben, hoe klein of die ook zij, een sommatie gezonden, met bedreiging tot uitzetting der woning. We vernemen dat burgemeester van rees tot deze handeling heeft aangezet, het lijkt ons toch wel vreemd, dat het bestuur op bevel van de burgemeester tot een dergelijke maatregel overgaat.


Een huurder die enkele maanden geleden door werkloosheid een achterstand had van 140 gulden, maar deze, door zeer sober te leven, terug had gebracht tot 7 gulden kreeg ook een dergelijk schrijven, veel ruggegraat schijnen de bestuurders van de woningbouwvereniging niet te bezitten, door zo'n aktie uit te voeren, waardoor menschen zoals bovenstaand de dupe dreigen te worden. We vernemen dat de voorzitter - tevens raadslid - van den herik, plannen heeft naar aanleiding van bovengenoemde maatregel, zijn functie neer te leggen. Het had ons inziens , van meer durf blijk gegeven, als hij zich krachtdadig van het begin af tegen een zodanig optreden had verzet.

9 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page