top of page

Verhalen lezen

Een dief gepakt

Artikel uit Dordrechtsche courant - 1901 (Bram Boerman)


Donderdagochtend werd bij de politie te Dordrecht een mededeling ontvangen, dat in den afgelopen nacht te Rotterdam was ontvreemd, een stoom proviandboot, geladen met goederen, en toebehorende aan een parlevinker aldaar. Het vaartuig is vermoedelijk vertrokken in de richting van Dordt, terstond werd een onderzoek ingesteld, waaruit bleek, dat een boot als de vermiste de geul der voormalige sleephelling was ingeschoten. De met het onderzoek belaste hoofdagent begaf zich daarheen, en zag de reeds ten dele geloste boot liggen, en een persoon daarbij staan, met de nodige voorzichtigheid werd deze laatste aangesproken, maar hij beweerde dat het vaartuig toebehoorde aan eene vennootschap, waarvan hij deel uitmaakte.


Ten einde dit nader vast te stellen, werd de verdachte uitgenoodigd, mede te gaan naar den burgemeester van Papendrecht, onder geleide van den veldwachter dier gemeente, die inmiddels te hulp geroepen was, ging men op weg, maar aan het eind van de veerdam gekomen, wist de arrestant te ontsnappen, en zette hij het op een loopen in de richting van oud Alblas.


De beide politiebeambten, benevens twee werklieden van den Russische houthandel aan de veerdam, zetten hem na, maar konden hem niet inhalen. Op geroep van "houd den dief" door de beide laatste personen, werd de vluchteling, die inmiddels zijn mes had getrokken, nabij de Graafstroom door den veldwachter der gemeente oud Alblas tot staan gebracht, en met de hulp van de twee werklieden gegrepen en ontwapend, waarop de hoofdagent uit Dordrecht en de veldwachter uit Papendrecht, die onderweg op een boerenwagen waren gesprongen en kort daarna ter plaatse kwamen, hem in arrest namen, en behoorlijk geboeid naar Dordrecht over brachten.


Het bleek dat men hier te doen heeft met een gevaarlijk sujet, de gearresteerde is namelijk de bekende h m cuppen, een voormalig Duitse schrijnwerker en varensgezel, die ook verdacht wordt van den diefstal eener roeiboot ten nadeele van roelofs te Papendrecht op 10 dezer, en deswege ter beschikking van de justitie werd gesteld, werd hij kort daarop uit zijne voorlopige hechtenis ontslagen, ditmaal zullen er zeker wel termen worden gevonden om hem vooreerst onschadelijk te maken.

7 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page