top of page

Verhalen lezen

Een bijna ongeluk

Ingezonden door: Bram Boerman.

Een ongeval dat zeer ernstig had kunnen afloopen, had gisteren avond op de rivier plaats, om 5 uur ongeveer, zouden de gebroeders j en h veth lz. Van papendrecht, als naar gewoonte, hun melk naar de stad brengen, en aangezien het veerbootje tengevolge van het vele drijfijs, den dienst had gestaakt, begaven zij zich met hunne vracht in eene schietschouw om met behulp van nog 2 andere mannen, in het duister over te steken. Nadat ze met inspanning van alle krachten ruim den halve tocht hadden afgelegd, geraaten ze met hun vaartuig in zulk een benarde toestand, dat ze zich genoodzaakt zagen hun 10 volle kannen melk - 500 liter ongeveer - buiten boord te ledigen, toen konden ze beweging in de schouw krijgen, doch waren niet in staat het verder te brengen dan tot een nog grooten afstand van de merwekade.


Op hun hulpgeroep kwamen van den dordtsche wal eenige manschappen van het papendrechtsche veer - daartoe te 6.30 uur door de politie opgeroepen - in eene schietschouw tot redding opdagen, deze hadden zich door eene lijn met den vasten wal verbonden en slaagden er in de schouw te bereiken. De vier mannen hadden inmiddels het zoo weten aan te leggen, dat zij zich aan boord van de schroefboot delianna - die zich in de nabijheid bevond - in veiligheid hadden gebracht, toen de papendrechtsche veerlieden de schouw hadden bereikt, werden beide schouwen, door een groot aantal hulpvaardigen handen naar den wal gesleept. Eerst kwartier voor negenen was men aan den vasten wal, hadden de melkboeren een half uur later in het ijs gezeten, dan waren zij verloren geweest, want toen kwam er beweging in de ijsmassa.

15 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page