top of page

Verhalen lezen

Dictatuur van de burgemeester

Artikel uit Dordrechtsche courant - 1928 (Bram Boerman)


Wanneer men spreekt of schrijft over de snarenzangers, dan weet iedereen dat daarmede de beide rotterdamsche zangers, de heeren jan v d horst en rouge worden bedoeld, die in vele plaatsen waar uitvoeringen worden gegeven, het beste van de avond vullen met hun immer geestige voordrachten en toneelstukken, vandaar dan ook hun goede reputatie welke zij bij het luisterende publiek, en de pers genieten.


Bovengenoemde snarenzangers hadden alhier bij den burgemeester vergunning gevraagd om ook te Papendrecht een avond te mogen optreden, de voorbereidingen zooals zaalhuur en aanplakbiljetten waren reeds getroffen, het tweetal zou optreden den 9 de juli in de blauwe zaal.


Wie beschrijft echter hunne verbazing toen de burgemeester de heer p van rees, hun weigerde vergunning te verlenen om op te treden, de gemaakte onkosten bleven bij den burgemeester buiten beschouwing, hij de nieuwe burgemeester van Papendrecht, zou met deze weigering eens laten zien dat het onder zijn gemeentelijk bestuursbeleid eens anders zou gaan dan bij zijn voorganger de heer bonten, die menschen als v d horst en rouge met zeer gunstige persbeoordelingen en onschuldige repertoires nimmer zou geweigerd hebben.


Indien de heer van rees, van meening is met een dergelijke houding de sympathie te verwerven van de vrijheidslievende papendrechters, dan ware het hem beter om maar met zijn dictatorsmanieren ergens anders een plaatsje op den aardbodem te zoeken.

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page