top of page

Verhalen lezen

De slag op de noord

Ingezonden stuk uit een krant van aug 1868 (Anoniem)


Wij achten ons verplicht, in het belang van het reizend publiek, mededeling te doen van het volgende feit, dat jongstleden zaterdag omstreeks 2 uur op de rivier de noord plaats vond, en waaruit blijkt hoe gevaarlijk de concurentie van twee stoomboot diensten voor het publiek kan zijn. De stoomboot stad Geertruidenberg werd even boven Kinderdijk ingehaald door de schroefstoomboot dolphijn, van Waalwijk. Beiden voorzien in het personenvervoer tusschen de langstraat en Rotterdam, de dolphijn die sneller loopt dan de stad Geertruidenberg werd echter door het betrekkelijk smalle vaarwater verhinderd om voor te komen, en viel tegen stuurboord van zijn concurrent.


Zoo stoomden de twee schepen, broederlijk verenigd, de noord verder op, lieten elkaar van tijd tot tijd los en werden dan weder door het water als ware tegen elkander gezogen, de schokken, die hierdoor ontstonden, waren vooreerst al niet zeer vrolijk voor de passagiers, doch de heeren kapiteins dachten er anders over en lieten dapper voortstoken. Eindelijk, digt bij Papendrecht, zou de stad Geertruidenberg op eene krib geloopen zijn, zoo de kapitein niet had laten stoppen, de dolphijn die niet stopte, viel hierdoor dwars voor den boeg van zijn vijand en kreeg averij aan de verschansing, hij warde zich echter los, raakte zodoende voor, en hiermee eindigt het gevecht.


In hoeverre een van beiden gelijk of ongelijk had, laten wij aan deskundigen ter beslissing over, dit is zeker, de veiligheid van het publiek werd hier schandelijk verwaarloosd en het leven der passagiers op het spel gezet, bij een tweede voorstelling van zulk een spektakel op eene drukke rivier zullen de gevolgen niet ligt zoo gunstig zijn als nu. Het is dan ook ons doel, de aandacht der bevoegde autoriteit op dergelijke Amerikaanse snelvaarten te vestigen, men zou, om ongelukken te voorkomen, bijvoorbeeld een andere regeling der vertrek uren voor beide diensten kunnen vast stellen.

10 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page