top of page

Verhalen lezen

De raderstoomboot

Artikel uit Dordrechtsche courant - 8 aug 1861 (Bram Boerman)


Omtrend het ongeluk van 7 augustus 1861 op de rivier de maas voor Sleeuwijk gebeurd delen wij nog de volgende nadere bijzonderheden mede. De stoomboot was de p j berger, van de onderneming van dien naam, het ongeluk had plaats vrijdagavond 11 ure, onder eene hevige onweersbui, de ongelukkigen die zich in een aak bevonden, slagmolen en vervever geheeten van Papendrecht herkomstig, trachten hun met 10 mud aardapeelen geladen vaartuigje tegen de zware golfslag in te roeien.


Het schijnt dat men van wederzijden, en door de ondoordringbare duisternis, en door het gehuil van den wind, het gekletter van den regen, de zich opvullende donderslagen, en het hevige geklots van het water, elkander niet heeft kunnen zien, noch hooren. De passagiers die zich in de voorkajuit der stoomboot bevonden, op eens verschrikt door een hevigen slag tegen de boot, vlogen naar boven, en onder het vervaarlijk geloei van het noodweer, vernamen zij met het gekraak van een verbrijzeld wordend vaartuig, het akelige gekerm van twee menschen.


Onmiddellijk was de machine gestopt, doch helaas te laat, de drenkelingen schenen al verder van de stoomboot verwijderd te worden, de equipage spoedde zich met een sloep te water, en na lang zoeken vond men een reeds zinkende man, die zich nog aan een brokstuk van het verbrijzeld vaartuig hield vastgeklampt, verder hoorde, zag of vond men niets meer. Aan boord gekomen, bleek de geredde, hoe deerlijk ook door de raderslagen der stoomboot verminkt, nog te leven. Zoo goed mogelijk verpleegd, werd hij bij de aankomst te Gorinchem onmiddellijk in het gasthuis opgenomen, al dadelijk koesterde men weinig hoop op zijn behoud.


De ongelukkige vervever is dan ook in den afgelopen nacht onder de hevigste pijnen bezweken, hij laat eene diep bedroefde weduwe na, het lijk van slagmolen is tot heden nog niet opgevischt, zijne vrouw en vier kinderen verliezen in hem een oppassend man en vader.

5 weergaven0 opmerkingen
bottom of page