top of page

Verhalen lezen

De noodlottige steekpartij (deel 1)

Artikel uit de krant - 8 jan 1937 (Bram Boerman)


Medio maart 2015 kregen wij via deze site een vraag die luidde : weten jullie het verhaal van Gijsbert boer uit begin 1900, jawel, dat hadden wij wel eens gelezen, maar natuurlijk als je iets nodig hebt is het opeens niet meer te vinden, na enig zoekwerk is het toch boven water gekomen.


Het verhaal kreeg voor de vraagstellers een wel heel verrassende wending, uit de overlevering was het verhaal, overgrootvader was de dader van een moord, het bleek te moeten zijn : overgrootvader was het slachtoffer van een moord. Wij willen u het verhaal wat wij uit een krantenartikel van 8 januari 1937 en 22 februari 1937 overgenomen hebben niet onthouden.


Vannacht omstreeks 12 uur heeft nabij café de witte ballon van Hubers te Papendrecht een noodlottige twist plaats gehad tusschen den 58 jarigen b, en den 30 jarigen v, beiden afkomstig uit Sliedrecht, na een woordenwisseling zijn de messen getrokken en heeft v eenige doodelijke steken toegebracht aan b, deze is vrijwel onmiddellijk overleden.


De dader heeft zich bij de politie te Sliedrecht aangemeld, en is in het politiebureau ingesloten, de brigade-commandant van de koninklijke marechaussee te Papendrecht leidt het onderzoek, het lijk is in beslag genomen en ter beschikking van de justitie gesteld. Omtrent de steekpartij vernemen wij nog nader, dat v en b gisteravond laat een bezoek brachten aan het café de witte ballon dat op de grens van de gemeente Papendrecht is gelegen, in dit café kregen de beide mannen twist over een oude veete, waarbij de ruzie zoo hoog liep, dat de caféhouder zich genoodzaakt zag de beide bezoekers, die vrijwel niet onder den invloed van sterken drank verkeerden, uit zijn etablissement te verwijderen, op den dijk is de ruzie toen voortgezet.


Plotseling hoorde men b luid roepen, en eenige getuigen zagen den varensgezel op den grond neerstorten, de man had talrijke steekwonden in borst en rug bekomen, men droeg het slachoffer het café binnen, waar hij spoedig daarna aan zijn, zware verwondingen bezweek, zoodat de inmiddels verschenen dr. Rietveld slechts den dood kon constateren. De dader die zich eenige uren later bij de politie aanmeldde, heeft een volledige bekentenis afgelegd. B was gehuwd en vader van volwassen zoons, v was ongehuwd.

32 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page