top of page

Verhalen lezen

De groei van Papendrecht - deel 2

Ingezonden door: Bram Boerman.


Tussen 1953 en 1963 werden er in Papendrecht 2300 woningen gebouwd, voornamelijk in de wijk kraaihoek of middenpolder , het contignent dat het rijk jaarlijks aan Papendrecht toewijst stijgt voortdurend, het beleid van burgemeester Keijzer staat er borg voor dat de snelle ontwikkeling zijn dorp niet verandert in een uit zijn krachten gegroeide jongeling.


De gemeente koopt her en der terreinen voor de utiliteitsbouw, naast het bestaande sportcomplex en recreatieterrein van 30 ha. Heeft de gemeente alweer de beschikking over 50 ha. Om een nieuw recreatieterrein aan te leggen, er staan een zwembad, een sporthal en een motel op het bouwprogramma voor de naaste toekomst. Er komt een nieuw gemeentehuis aan de brederodelaan, ter vervanging van het vroegere notariskantoor later gemeentehuis aan het bosch hoek veerdam van waaruit nu de burgemeester de expansiedrift van zijn dorp in goede banen leidt.


De groeihormonen van Papendrecht liggen buiten de dijk, het zijn de vroegere grienden die door ophoging en havenaanleg snel geschikt werden gemaakt als industrieterrein, 100 hectare buitendijkse gronden vormen de economische basis waarop Papendrecht voorlopig kan blijven groeien, 60 ha. Zijn bouwrijp, in het klein voltrekt zich hier een ontwikkeling als in het waterweggebied, maar in menselijk opzicht evenwichtiger, daar aan dankt Papendrecht wellicht de diepst gegraven haven van Nederland, die met een vaardiepte van 20 meter, grotere zeeschepen kan ontvangen, niet dat het stadse dorp zeehaven illusies koestert, maar zo zegt de burgemeester, het zand dat uit de haven werd gebaggerd, leverde zo goed zijn geld op, dat we door zijn blijven graven tot de groots mogelijke diepte, Papendrecht had de tijd het kon in zijn haven dus wat dieper graven om de gemeentelijke kas te spekken.

55 weergaven0 opmerkingen

De dijk

Yorumlar


bottom of page