top of page

Verhalen lezen

De burgemeesters bonten en bonten - deel 1

Ingezonden door: Bram Boerman.

Wij hebben in Papendrecht 2 burgemeesters gehad met de naam bonten, a. Bonten nz. Was burgemeester van 1870 tot 1904, zijn zoon n. Bonten az. Volgde hem op in 1905, en was burgemeester tot 1924, piet van rees volgde hem op, hoe dit allemaal te werk is gegaan leest u in het bijgaande verhaal. In verband met de lengte hiervan, hebben wij er 2 delen van gemaakt.

Deel 1

Verplaatsen wij ons terug in den tijd toen het zoontje van burgemeester bonten sr. Aan de groote hand van den gemeente-veldwachter g de meij, langs den langen dijk wandelde, naar school en van school, en op zijn woensdagse middagen wellicht onder toezicht van dien veldwachter ging spelen, ieder gemeentenaar kende den burgemeester, den veldwachter en het zoontje van den burgemeester, dat opwies met zijn makkers tot een hogere burger, die te dordt ter school ging en van wien men gaarne de beste verwachtingen koesterde, doch met dien knaap beterde het niet, hij kon over de eerste burgerschoolklasse niet heenkomen, en schoon men gaarne de middelen zou hebben geofferd om den jongen bonten te laten studeren, van schoonen plannen in die richting moest worden afgezien.


Toen nam de burgemeester zijn zoon op de secretarie en gaf hem gemeentewerk, af te slooven behoefde hij zich niet, er bleef nog tijd in ruimte over om in dordt verstrooing en ontspanning te gaan zoeken van een aard als op den papendrechtschen dijk niet te vinden is. Men noemt de jongens en meisjes van Papendrecht, die in de met een veer gemakkelijk te bereiken merwestad goede sier maken gaan "dordtgangers" een naam - wij zullen later zien waarom - een slechten klank heeft gekregen, zulk een dordtganger werd de zoon van den burgemeester niet, wanneer hij naar de stad ging sprak hij met den nachtwaker af, dat deze hem van het veer halen zou en zoo kwam de jonge man altijd bekwaam en veilig thuis.


De jaren kwamen, de jaren gingen, zoolang bonten jr. De zoon van den burgemeester was en verder niets, liet men hem in vree zijn weg gaan, toch trok hij de aandacht toen plotseling werd vernomen dat hij, die zich met religie en anti-revolutionair partijwezen nimmer had bezig gehouden, van wien men op dit stuk alleen hoofdschuddend vertelde, dat dominee van popta hem niet had willen aannemen toen hij zich had willen laten inschrijven als begunstiger der christelijke werkliedenvereeniging, weldra zag men hem ook ijveren voor het tot stand komen eener bijzondere school met den bijbel. Daar de vervanging van bonten sr. In verband met zijn leeftijd aanstaande was, schreef men zijn inzet voor de gemeente - en dan met name het laatste - aan het ministerie kuyper, die de jonge bonten op 30 januari 1905, prompt benoemde tot burgemeester van papendrecht, als opvolger van zijn vader.

14 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page