top of page

Verhalen lezen

De accommodaties van de v.v. Papendrecht (deel 1)

Deel 1 (Bram Boerman)


V.v. Papendrecht is opgericht op 1 augustus 1920. Als pvv, in 1920 nam de voetbalsport in nederland een grote vlucht, in vrijwel elke gemeente werden pogingen ondernomen een voetbalclub op te richten, Papendrecht bleef daarbij niet achter. Op initiatief van fabrieksarbeiders van de scheepswerf en machinefabriek van v.d. Schuyt werd in cafe wapperom, op de hoek van het oude veer en de veerstoep met de pet rond gegaan, met de 50 cent die het opleverde , werd een bal gekocht, de oprichting van de v.v. Pvv genaamd, later omgedoopt in v.v. Papendrecht was daarmee een feit.


Het 1ste veld bevond zich op de plaats waar nu de muziektent aan de eilandstraat staat, in 1920 heette dat stuk "het zand" tegenwoordig "het eiland" geheten, het veld was een en al zand, en na wat weken oefenen, op klompen, geld voor schoenen was er niet, kon de eerste wedstrijd gespeeld worden, dortuna uit Dordrecht kwam op bezoek en werd nota bene met 5-0 verslagen, dit succes leidde er toe dat het aantal leden gestaag groeide.


Al spoedig konden 2 ploegen gevormd worden, dit betekende dat een tweede bal noodzakelijk was, mejuffrouw m verhey was bereid om een collecte te doen houden, en aanstonds was de tweede nieuwe bal aanwezig, tenminste het geld ervoor, omdat de vereniging groeide werd besloten tot het formeren van een bestuur, de eerste uitwedstrijd werd gespeeld tegen afc uit Alblasserdam, en werd met 12-0 verloren.


Al in 1921 verhuisde het in rood-zwarte kleuren gestoken pvv, van het zand naar een nieuw terrein, ten westen van de veerweg, en ten zuiden van de korte tiendweg, het terrein lag op de locatie waar nu het vondelpark is, het terrein was niet direct geschikt om als voetbalveld te dienen. Vanwege de greppels, met een gemeentesubsidie van 150 gulden en met riet en kolengruis werd dit stuk weiland omgetoverd tot een voetbalveld, met de aftrap van burgemeester bonten, werd het veld geopend met een wedstrijd tegen sport en strijd uit Dordrecht.


Na zo'n anderhalf jaar keurde de dvb ( dordtse voetbal bond ) het terrein af, omdat het verwondingen op kon leveren, vanwege het kolengruis, en omdat het veld 25 meter te smal was, niet voor niets werd het de kippenren genoemd. De nieuwbakken vereniging moest dus voor de tweede keer gaan verhuizen, in 1923 werd een weiland aan de lange tiendweg betrokken, de zogenaamde hoogt, het is dus niet toevallig dat het zwembad ook zo heet, het veld moet ongeveer op de plaats van het zwembad gelegen hebben, het terrein werd gehuurd en geschikt gemaakt voor voetbal, tevens werd er een heuse kleedkamer in elkaar getimmerd, alles leek goed te gaan, maar in de winter bleken de nadelen van dit veld, het lag ver van de dijk, wat betekend dat in de herfst en winter maar weinig mensen op de wedstrijden af kwamen, het modderpad van de dijk naar de hoogt hielp hierbij niet echt mee, omdat de huur vrij hoog was, duurde het niet lang of de vereniging kon de huur niet meer betalen, en werd pvv gedwongen het terrein te verlaten.


In overleg met de dvb is toen besloten om de thuiswedstrijden aan de oranjelaan in Dordrecht te spelen, voor het verenigingsleven was dit natuurlijk een slechte zaak, en de hoeveelheid leden nam sterk af, het dieptepunt werd bereikt met de wedstrijd tegen svw in Gorinchem, toen er maar 7 papendrechters aanwezig waren, en men spelers van de tegenpartij moest lenen, anders kon de wedstrijd niet doorgaan.


Wordt vervolgd zie deel 2


Bron : website v.v. Papendrecht.

7 weergaven0 opmerkingen

De dijk

Comments


bottom of page