top of page

Oostpolder - Landschapspark Tiendzone

Papendrecht telt 2 van die tiendwegen: korte Tiendweg (van de hogendijk tot aan de veerweg) en lange Tiendweg (van de veerweg tot oosteind begin matena).

 

Er zijn in Papendrecht nog 2 stukken Tiendweg bewaard gebleven: het deel achter het oosteind en een stuk in de wijk de kooi tussen de alfred nobelstraat en de eykmanstraat. De rest is ten prooi gevallen aan de bebouwing.

kaart-buurt-oostpolder-papendrecht_edited_edited_edited.jpg

Tiendweg

De tiendwegen zijn een op veenkade aangelegd pad en meestal verhard. Ze komen overal in de Zuid Hollandse waarden voor. Ze hebben een functie in de waterbeheersing gehad, vooral in de gebieden waar de afwatering problematisch werd door inklinking van de veengrond. De wegen of paden zijn aangelegd gedurende de tijd van de ontginningen in de periode tussen 1300 en 1500.

Tiendweg
bottom of page