top of page

Oosteind en de Kooy - De Kooy

Het Oosteind was naast de Kerkbuurt en het Westeind een van de drie gebieden waar het leven in het vroegere Papendrecht zich vooral afspeelde. Hier zijn nog enkele bijzondere panden te vinden en beneden op de Tiendweg vallen vooral het landelijke karakter van het gebied en herinneringen aan het boerenleven op. Eind jaren zestig begon de bouw van de wijk De Kooy.

kaart-buurt-oosteind-en-de-kooy-papendrecht_edited_edited.jpg

Visschersbuurt

De Vissersbuurt is het dijkgedeelte tussen de Kerkbuurt / Zalmsteeg en het Nanengat. De naam is ontstaan doordat vooral hier veel Papendrechtse vissers woonden.

Vissersbuurt

Nanengat

Nanegat of Nanengat, beide zijn juist, is een stukje dijk tussen de Vissersbuurt en het Oosteind. Menigmaal werd de Alblasserwaard geteisterd door overstromingen als gevolg van het doorbreken van dijken. Eén van de grootste rampen was de Allerheiligenvloed van 1 november 1370 met een doorbraak bij het Nanengat in Papendrecht. Bij het moeizame herstel van de dijk is het hier ontstane gat buitendijks komen te liggen. Nog steeds maakt de dijk hier een grote bocht. Daar vlakbij heeft een vrouw gewoond Adriana ofwel in de volksmond Naantje, waar naar het gat vernoemd is, het gat van Nane.

Nanengat

Allerlei

Allerlei