top of page

Oosteind en de Kooy - Bedrijventerrein Oosteind

Het Oosteind was naast de Kerkbuurt en het Westeind een van de drie gebieden waar het leven in het vroegere Papendrecht zich vooral afspeelde. Hier zijn nog enkele bijzondere panden te vinden en beneden op de Tiendweg vallen vooral het landelijke karakter van het gebied en herinneringen aan het boerenleven op. Eind jaren zestig begon de bouw van de wijk De Kooy.

kaart-buurt-oosteind-en-de-kooy-papendrecht_edited_edited.jpg

Oosteind

Oosteind, het gedeelte dijk van Nanegat tot de Matena. De betekenis van deze benaming is duidelijk, het was het oostelijk stuk dijk van Papendrecht, maar niet de grens met Sliedrecht, het buurtschap Matena ligt er nog tussen. Merkwaardig is dat vroeger het Oosteind maar weinig gemeen had met het westelijke deel van Papendrecht. Ze hoorden tot dezelfde gemeente, maar dat was dan ook alles. De volksaard was totaal verschillend en er was vrijwel geen onderling contact, zelfs het dialect was niet hetzelfde.  

Oosteind

Matena

Matena, een stukje dijk van een paar honderd meter, van het Oosteind tot de grens van Sliedrecht. Dit dijkgedeelte werd genoemd naar het buurtschap Matena, vroeger een afzonderlijke heerlijkheid dat liep vanaf de rivier de Merwede tot de Alblas, het zuidelijke gedeelte werd later bij Papendrecht gevoegd.

Matena

Ketelweg

Ketelweg