top of page

Molenvliet - Nieuwland Molenvliet

Vanaf 1970 werd ten noorden van de Burgemeester Keijzerweg gebouwd. Eerst werd de wijk Molenvliet aangelegd. Molens zijn belangrijk voor Papendrecht, ze staan niet voor niets in het Gemeentewapen. In het Park Noordhoekse Wiel vind je restanten van (één van de twee) watermolens in Papendrecht, de Lage Molen.

kaart-buurt-molenvliet-papendrecht_edited.jpg

Hogendijk

Hogendijk, een stuk dijk lopend vanaf de Noordhoek tot aan de grens met Alblasserdam. In Alblasserdam loopt de dijk verder tot aan het Rapenburg. De Hogendijk was vrijwel onbebouwd. In de jaren 1917 en 1920 liet de directie van de scheepswerf v.d. Schuyt hier binnendijks 89 woningen bouwen voor het personeel, die vervolgens in de zeventiger jaren zijn gesloopt. De naam Hogendijk is ontstaan voor 1917, omdat dit gedeelte van de dijk iets hoger lag dan de rest van de dijken in Alblasserdam en Papendrecht.

Hogendijk
bottom of page