top of page

Kraaihoek - Het Zand

Het Zand, de eerste belangrijke buitendijkse uitbreiding van Papendrecht. In de volksmond het Zand geheten, maar officieel was het de Molenpolder, is gebouwd op een deel van een buitenpolder dat in de jaren voor 1920 met zand werd opgespoten. Nadat er eerst een kademuur om was gebouwd, werden er in totaal 206 huurwoningen gebouwd, een deel ervan is in 1976 gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

kaart-buurt-kraaihoek-papendrecht_edited_edited.jpg

Dijkstraat

Dijkstraat, de nauwe relatie tussen de rivierdijk met name de Kerkbuurt en de Karhoek, later de Kraaihoek genoemd, verklaart de naam van deze straat. Het liep gewoon paralel aan de dijk en was de eerst bewoonde straat van het Zand.

Dijkstraat

Middenstraat

Middenstraat, een straat die liep van het Bosch en Karhoek (later Kraaihoek genaamd) tot aan het Plein, dankt zijn naam aan het feit dat hij in het midden van de Hoofdstraat en de Merwedesingel lag.

Middenstraat

Hoofdstraat

Hoofdstraat, een straat die liep van de Dijkstraat met het plantsoen tot aan de Molenstraat. Bij de aanleg van de wijk Molenpolder in 1920 werd de Hoofdstraat blijkbaar als de belangrijkste straat gezien, vandaar ook de naam Hoofdstraat.

Hoofdstraat

Merwedesingel

Merwedesingel, een straat die liep van de Middenstraat tot de Molenstraat met maar aan 1 kant bebouwing, Het werd door de bewoners in 2 delen gesplitst, namelijk de korte kant die uitzicht bood op de uiterwaard of ijspolder en de lange kant met uitzicht op de loswal en de rivier de Merwede. Mede door al het zware verkeer dat hier langs kwam zijn al deze huizen in 1972 gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Merwedesingel