top of page

Verhalen lezen

Het telefoonkantoor

Artikel uit Dordrechtsche courant - 5 jun 1904 (Bram Boerman)


In Papendrecht doet zich het volgende geval voor: Door de inrichting van het nieuwe telefoonkantoor vanwege de gemeente kunnen de nieuwe bewoners, het gezin van de telefoonhouder, geen andere toegang tot de woning, die achter het kantoor gelegen was, krijgen, dan door het eigendom van wapperom, die dat echter niet wilde toestaan, dan tegen een vergoeding van fl. 25,00 per jaar.


In de raadsvergadering bracht dat zaakje de poppen aan het dansen, de voorzitter had fl. 5,00 geboden, volgens hem een billijk bedrag, de voorzitter wilde in geen geval wapperom's eisch inwilligen, men had vroeger maatregelen moeten nemen om zulk een onbillijken eisch te voorkomen. Raadslid veth wilde de toegang kopen, doch de heer v.d. Graaf vreesde “dat de vent dan een buitengewone eisch zou doen”. Tenslotte werd maar toegegeven, de huursom tot weder opzeggens toe te staan.

11 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page