top of page

Verhalen lezen

De dief gesnapt

Artikel uit Dordrechtsche courant - 2 feb 1907 (Bram Boerman)


Eenige maanden geleden werd door den heer m v w te Papendrecht opgemerkt dat zijn voorraad steenkolen sneller verminderde dan gewoonlijk. Teneinde zekerheid te hebben of hier diefstal in het spel was, werden op een avond de kolen gelijk gestreken, en des anderen daags bewees een flinke kuil in den hoop, dat een nachtelijke bezoeker zijn voorraad aangevuld had. De politie werd van het geval verwittigd, er werd enige nachten gesurveilleerd, doch de kolendief verscheen niet, tenminste niet terwijl de politie op de uitkijk stond, wel daarna want 's morgens bleek dat er weer gestolen was.


In de laatste weken werden de diefstallen veelvuldiger, ja ook de aardappelvoorraad werd aangesproken. De zoon van v w. Kwam nu op de gedachte als amateur rechercheur op te treden, en legde een elektrische geleiding aan van het kolenhok naar zijn slaapkamer, het succes was volkomen, reeds de tweede dag na de installatie werd de dief gesnapt. Gistermorgen ongeveer half zes, werd de familie v w. Opgeschrikt door een hevig schellen, v w. En zoon sprongen het bed uit, kleedden zich haastig aan, en naderden van verschillende kanten het kolenhok, bij hun nadering trad een zekere h. V.d. A. Met een zak kolen op de rug het hok uit, en keek raar op de neus, toen hij zich op heterdaad betrapt zag.

3 views0 comments
bottom of page