aviolanda papendrecht

AVIOLANDA PAPENDRECHT EN HET VERDWENEN VLIEGVELD

DE MAATSCHAPPIJ VOOR VLIEGTUIGBOUW AVIOLANDA N.V. ZOALS HET OFFICIEEL HEETTE WAS ONMISKENBAAR VERBONDEN MET PAPENDRECHT, HET DORP IS ER GROOT DOOR GEWORDEN, EN KWAM OP DE KAART.

AVIOLANDA WERD IN MEI 1927 OPGERICHT DOOR HENDRIK ADOLPH BURGERHOUT EN WERD GEVESTIGD OP EEN DEEL VAN HET TERREIN VAN DE SCHEEPSWERF VAN A van DUYVENDIJK BIJ HET VEERPLEIN, IN 1968 GAAT AVIOLANDA OP IN FOKKER.

WIJ HEBBEN ER BEWUST VOOR GEKOZEN OM AVIOLANDA NIET IN OUD-PAPENDRECHT OP TE NEMEN, ER IS ZOVEEL BEKEND OVER HET BEDRIJF, DAT ER DAN EEN SITE IN DE SITE OUD-PAPENDRECHT ONTSTAAT, DAT IS NATUURLIJK NIET DE BEDOELING, WIJ WILLEN U ZOVEEL MOGELIJK VAN HET OUDE PAPENDRECHT LATEN ZIEN, BOVENDIEN ZIJN ER IN 1987 EN 2013 VAN DE PAPENDRECHTSE AUTEUR  PIETER van WIJNGAARDEN AL 2 BOEKEN VERSCHENEN.

PIETER van WIJNGAARDEN KOMT VANAF DECEMBER 2018 MET EEN DRIEDELIGE SERIE BOEKEN 'LOGBOEK VAN AVIOLANDA EN HET VERDWENEN VLIEGVELD", HET UITGANGSPUNT VAN DEZE UITGAVE IS DE VONDST VAN DE ORGINELE LOGBOEKEN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN PAPENDRECHT WAARIN ALLES OPGETEKEND STAAT OVER DE PRODUCTIELIJNEN IN DE FABRIEK EN DE VLUCHTEN DIE VANAF 1927 - 1970 UITGEVOERD WERDEN.

BIJZONDERE AANDACHT IN HET BOEK KRIJGT DE 2DE WERELDOORLOG EN DE VLIEGTUIG PRODUCTIE DIE IN PAPENDRECHT GAANDE WAS, DOOR MIDDEL VAN LUCHTFOTO'S VAN DE GEALLIEERDEN KRIJGT DE LEZER EEN BEELD HOE DE SITUATIE IN PAPENDRECHT ERAAN TOE WAS.

NA DE OORLOG VOND DE WEDEROPBOUW PLAATST, AVIOLANDA BOUWDE HONDERDEN AUTOBUSSEN, EN VOOR DE NEDERLANDSE LUCHTSTRIJDKRACHTEN GELIJKLUIDENDE AANTALLEN VLIEGTUIGEN EN HELIKOPTERS, DIE WERDEN GEREVISEERD EN INGEVLOGEN.

DE NIEUWE 3 DELIGE SERIE OVER AVIOLANDA VORMT DE OMVANGRIJKSTE STUDIE DIE OOIT OVER AVIOLANDA GEPUBLICEERD IS, EN SLUIT AAN BIJ DE VORIGE UITGAVEN, MAAR BEVAT VEEL NIEUWE DETAILS OVER DE PRODUCTIELIJNEN, DE 2DE WERELDOORLOG, DE WEDEROPBOUW, MAAR HET GEEFT VOORAL HET VERHAAL WEER VAN HET NAASTGELEGEN VLIEGVELD "LUCHTHAVEN PAPENDRECHT" EN DE MENSEN DIE OP DE FABRIEK WERKTEN.

ELK DEEL VAN DE SERIE BEVAT 200-250 PAGINA'S 135 GRAMS SILK PAPIER EN HEEFT EEN HARDCOVER BUITENKANT.

DEEL 1 : DE PERIODE 1927-1940   DEEL 2 DE PERIODE 1940-1945   DEEL 3 DE PERIODE 1945-1970                                                                                                                                     

DEEL 1 KOMT IN DECEMBER 2018 UIT, EN DE ANDERE DELEN RESPECTIEVELIJK IN JANUARI EN FEBRUARI 2019,  DE BOEKEN GAAN  € 39.50 PER STUK KOSTEN EN KUNNEN BIJ DE REGULIERE BOEKHANDEL IN PAPENDRECHT WORDEN GEKOCHT, HET ISBN NUMMER IS 978-94-6345-481.

U KUNT OOK RECHTSTREEKS BIJ DE AUTEUR PIETER van WIJNGAARDEN BESTELLEN, WEL ZO MAKKELIJK VOOR DE MENSEN DIE NIET IN PAPENDRECHT WONEN, DE PORTO EN VERPAKKINGSKOSTEN ZIJN VOOR REKENING KOPER.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ZICH WENDEN TOT PIETER van WIJNGAARDEN.   

                   E-MAIL : elviravanwijngaarden@gmail.com