verhalen door papendrechters

heeft u een leuk verhaal van voor 1960, uit eigen ervaring of uit de overlevering van uw ouders / grootouders, zet het op papier en mail het ons, wij plaatsen het graag op de site.

AVIOLANDA IN DE OORLOGSJAREN door : N.N.

AVIOLANDA KWAM ONGESCHONDEN DE MEIDAGEN DOOR, DE AAN DE VEERDAM GEVESTIGDE ONDERNEMING LAG VLAKBIJ HET 3 RIVIERENPUNT WAAR MERWEDE, KIL EN NOORD SAMEN KOMEN, HET PAPENDRECHTSE VEER DAT ALDAAR OVERVOER NAAR DORDRECHT, STOND EVIDENT VEEL IN DE BELANGSTELLING OP 10 MEI, VOOR ZOVER BEKEND LEIDDE AVIOLANDA NIET ONDER DE BESCHIETINGEN, DIE GEDURENDE DE OORLOGSDAGEN, ZEKER ROND 14 MEI PLAATSVONDEN IN DE OMGEVING. DE DUITSERS ZOUDEN VIER DAGEN LANG NABIJ DE ZWIJNDRECHTSE WATERTOREN POSITIES BEZET HOUDEN, EN OP DE VIERDE DAG OOK DE DORDTSE ZIJDE BEZETTEN, OP DIE DAG WAREN VUURWISSELINGEN AAN DE ORDE.

AVIOLANDA HAD EEN GROTE DO-24 OPDRACHT ONDERHANDEN TOEN DE DUITSE INVAL ZICH VOORDEED, NA DE CAPITULATIE WAREN DE DUITSERS ER ALS DE KIPPEN BIJ OM DE PRODUCTIE TE DOEN LATEN HERVATTEN, TE MEER DAAR DE DO-24 INMIDDELS IN NOORWEGEN HAAR CAPACITEITEN HAD BEWEZEN.

AVIOLANDA WAS HELAAS 1 DER BEDRIJVEN DIE BINNEN 2 WEKEN NA DE CAPITULATIE ZONDER AL TE VEEL MOKKEN DE PRODUCTIE VOOR DE NIEUWE AUTORITEITEN TER HAND NAM, GENERAAL WINKELMAN TRACHTTE, ALS PROFORMA GEZAGSDRAGER NA DE CAPITULATIE, DE SCHEEPSWERVEN EN DE VLIEGTUIGBOUWERS NOG OP HET HART TE DRUKKEN DAT PRODUCEREN VOOR DE DUITSERS VAN MILITAIRE ZAKEN, IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE RECHTSORDE, MAAR DAAR TROKKEN DE PROMINENTE INDUSTRIELEN ZICH NIETS VAN AAN, AL OP 23 MEI ONDERTEKENDE DE DIRECTIE VAN GUSTO EEN CONVENANT MET DE DUITSERS, DAT ZIJ DE PRODUCTIE ZOUDEN HERVATTEN, AANGEZIEN DE BAAS VAN GUSTO, DE HEER CONIJN, TEVENS COMMISSARIS WAS BIJ AVIOLANDA, HAD HIJ WEINIG MOEITE OM DIRECTEUR VAN DE VELDE VAN AVIOLANDA TE OVERTUIGEN DAT ZIJN LOT OOK IN DE HANDEN VAN DE DUITSERS LAG, BINNEN ENKELE WEKEN NA DE CAPITULATIE VAN HET NEDERLANDSE LEGER WAS VRIJWEL DE GEHELE TOONAANGEVENDE INDUSTRIE IN NEDERLAND OM, EN AANVAARDE ZIJ, OP EEN ENKELE SCHAARSE UITZONDERING NA, DE DUITSERS ALS DE AFNEMERS VAN REEDS IN OPDRACHT GENOMEN EN DIRECT VAN DE DUITSERS OPGEDRAGEN ORDERS, HOEWEL DE MEESTE GROOTINDUSTRIELEN NAOORLOGS AAN ECONOMISCHE COLLABORATIE SCHULDIG WERDEN BEVONDEN, WERDEN ER VOORAL SLECHTS SYMBOLISCHE STRAFFEN OPGELEGD.

 

 

DE SABOTAGE BIJ AVIOLANDA IN DE OORLOGSJAREN door : N.N.

SABOTAGE BIJ AVIOLANDA, NAAR EEN VERHAAL VAN PIET VAN DEN NIEUWENHOF.                     

 IN DE FABRIEK WAAR MEN OORLOGSMATERIAAL PRODUCEERDE VOOR DE DUITSERS BESTOND EEN VERZETSCEL DIE PROBEERDE DE VLIEGTUIGEN TE SABOTEREN.    

 MEN DEED GEWOON SUIKER IN DE TANK, MAAR NADAT EEN VLIEGTUIG DAADWERKELIJK NEERGESTORT WAS TIJDENS EEN TESTVLUCHT, LOSTEN DE DUITSERS DAT PROBLEEM OP DOOR DE EERSTE VLUCHT NEDERLANDS PERSONEEL MEE TE LATEN VLIEGEN, VERVOLGENS BEDACHT EEN INGENIEUR HET IDEE OM BEPAALDE ONDERDELEN SCHUIN IN TE ZAGEN, ZODAT ZE NA EEN AANTAL VLIEGUREN ZOUDEN AFBREKEN, DE INKEPING WERD PROVISORISCH OPGEVULD EN MET VERF GECAMOUFLEERD.

WIE NIET DIRECT BIJ DE PRODUCTIE BETROKKEN WAS, MAAR OP KANTOOR WERKTE, KON OP ZIJN MINST GETALLEN VERKEERD INVULLEN, OF ZE VERGETEN OP TE SCHRIJVEN, OF PER ONGELUK BELANGRIJKE PAPIEREN ZOEK MAKEN.

OP 21 FEBRUARI 1941 WAS ER WEER EEN PROEFVLUCHT, NAAST DE 2 DUITSE OFFICIEREN EN 2 DUITSE INGENIEURS, ER WERDEN 2 NEDERLANDERS AAN DE BEMANNING TOEGEVOEGD : PIET BERGISCH EN JAN DUBOIS, ANDERS DAN GEBRUIKELIJK WERD  GESTART VANAF DE MERWEDE TER HOOGTE VAN HUIS DE MERWEDE RICHTING PAPENDRECHTSE VEER, NET NA HET LOSKOMEN KWAM HET VLIEGTUIG IN BOTSING MET DE SCHOORSTEEN VAN DE SLEEPBOOT VAN SCHIPPER DIJKER,  ZWAAR BESCHADIGD VLLOG HET NOG EEN RONDE OVER ZWIJNDRECHT, EN TRACHTE EEN NOODLANDING UIT TE VOEREN IN TEGENGESTELDE RICHTING OP DE MERWEDE, HIERBIJ ZETTE DE ONERVAREN PILOOT DE VLIEGBOOT ZO HARD OP HET WATER DAT DE VLEUGEL AFBRAK EN DE MIDDENPROPELLER DE COCKPIT DOORKLIEFDE, BEHOUDENS 1 DUITSE OFFICIER KWAM DE GEHELE BEMANNING OM HET LEVEN.

ENKELE VERZETSMENSEN DIE TOEGANG HADDEN TOT DE FABRIEK, GAAN ER NOG STEEDS PRAT OP DAT ZIJ SABOTAGE AAN HET TOESTEL HEBBEN GEPLEEGD, ER WERDEN KLEINE STUKJES KARTON IN DE BRANDSTOFLEIDINGEN GESTOPT, NA VERLOOP VAN TIJD ZWOLLEN DIE SNIPPERS OP, EN VEROORZAAKTEN EEN VERSTOPPING MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN.

 

HET BADHUIS door : HETTY SCHELLENBACH - ALDERLIESTEN

HET HUIS WAAR WIJ IN WOONDE OP HET ZAND AAN DE DIJKSTRAAT HAD GEEN BADKAMER, OOK WAS HET VREEMD DAT DE W C IN DE KEUKEN UIT KWAM, DAT WAS NU NIET BEPAALD FRIS.  DE MEESTE HUIZEN OP HET ZAND HADDEN TOCH WEL DE W C IN DE GANG, OF ER ZAT EEN PORTAAL TUSSEN KEUKEN EN W C , IK DENK DAT DIT DE REDEN WAS, DAT JUIST DEZE HUIZEN ZIJN AFGEBROKEN, OOK WAS ONS HUIS VRESELIJK VERZAKT.

TOEN JE KLEIN WAS WERD JE GEWASSEN IN DE ZINKEN TEIL VOOR DE KACHEL, SOMS WERD ER EEN BADJE GEMAAKT IN DE GOOTSTEEN IN DE KEUKEN, MAAR JA JE WORDT OUDER EN DAN IS HET NIET IDEAAL OM IN JE BLOODJE IN DE KAMER OF KEUKEN TE STAAN.

JE GING DAN NAAR HET BADHUIS, HET BADHUIS WAS BOVEN AAN DE DIJK BIJ DE BADHUISSTRAAT, DIT WAS BEST GEZELLIG WANT JE MOEST MEESTAL OP JE BEURT WACHTEN, JE GING BINNEN DOOR EEN GROTE DEUR DAAR WAS DE WACHTRUIMTE MET HOUTEN BANKEN, EERST GING JE EEN KAARTJE KOPEN HET KOSTTE EEN KWARTJE, DIT WAS AAN HET LOKET IN EEN KLEIN GANGETJE , MEVROUW KLOOT VERKOCHT HET KAARTJE EN GAF EEN METALEN PLAATJE MET EEN NUMMER ER OP, TERUG NAAR DE WACHTRUIMTE OM GEZELLIG TE KLETSEN MET ALLE ANDERE MENSEN DIE ZATEN TE WACHTEN.

MET EEN LUIDE STEM RIEP THIJS KLOOT HET NUMMER WAT AAN DE BEURT WAS, HIJ HAD DE DOUCHERUIMTE DAN AL MOOI SCHOON GESPOTEN, OP DE DEUR ZAT EEN KLOK WAAR HIJ DE TIJD OP KON ZETTEN DAT JE ER WEER UIT MOEST ZIJN, JE KREEG 20 MINUTEN, 5 MINUTEN VOOR DAT JE TIJD OP WAS KLOPTE HIJ OP DE DEUR EN RIEP "BIJNA TIJD" , ER WAS OOK EEN RUIMTE MET EEN BAD, MAAR DAAR HEB IK NOOIT GEBRUIKT VAN GEMAAKT WANT DAT WAS TE DUUR, 20 MINUTEN WAS NIET ECHT LANG OM JE UIT TE KLEDEN, TE DOUCHEN, AFDROGEN EN WEER AAN TE KLEDEN.

HET BADHUIS WAS MAAR 3 DAGEN PER WEEK OPEN, DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG, EN NOG NIET EENS DE HELE DAG, HET WAS IN DE MIDDAG OPEN TOT 9 UUR IN DE AVOND, JE HAD DAN OOK MAAR 1 KEER PER WEEK EEN DOUCHE, DE REST VAN DE WEEK WASTE JE, JEZELF BIJ DE GOOTSTEEN, DIT WAS WEL EENS EEN PROBLEEM MET EEN GEZIN VAN 6 KINDEREN, VOORAL TOEN ZE OPGEGROEIT WAREN, MAAR JA, WE WISTEN NIET BETER.

DE FAMILIE KLOOT WOONDE IN HET BENEDENHUIS VAN HET BADHUIS, THIJS KLOOT WAS WERKNEMER BIJ DE GEMEENTE, WANT HIJ KWAM OOK DE HUUR OPHALEN, NADAT THIJS MET PENSIOEN GING IS HIJ AAN DE MERWEDESINGEL GAAN WONEN, EN WERD HET BADHUIS OVER GENOMEN DOOR DE FAMILIE NEDERLOF, DIE TEVENS DE LAATSTE BEHEERDERS VAN HET BADHUIS IN PAPENDRECHT WAREN.

 

DE KERMIS door : HENK BLOKLAND

1960, IK BEN 18 JAAR, EN ER IS KERMIS IN HET DORP AAN DE VEERDAM, OP HET TERREIN VAN van ROSSUM BIJ DE AVAROS BROMFIETSEN.

MIJN FAVORIETE BEZIGHEID OP DE KERMIS WAS DE GOKHAL MET DE HIJSKRAANTJES, JE KENT DAT WEL, HIJSKRAANTJE NAAR VOREN - HIJSKRAANTJE NAAR RECHTS - GRIJPER ZAKKEN - GRIJPER DICHT - WEER NIETS TE PAKKEN.

MAAR MEER NOG WAS IK GEINTERESSEERD IN HET MEISJE ACHTER DE HIJSKRAANTJES, ZIJ WAS HEEL MOOI, EN MAAKTE OP DAT MOMENT RUZIE MET DE EIGENAAR VAN DE GOKHAL, VANWEGE HET GEMIS VAN LEUKE GRAMOFOONPLAATJES / SINGLES OM TE DRAAIEN.

SPONTAAN BOOD IK HAAR MIJN ZOJUIST GEKOCHTE PLAATJE AAN VAN DE BELGISCHE GROEP THE COUSSINS MET HUN NIEUWE HIT : KILI WATCH AAN, SUCCES VERZEKERD EN HET PLAATJE WERD DIE DAG GRIJS GEDRAAID. OOK HET MEISJE VOND MIJ WEL AARDIG EN VROEG OF IK DE VOLGENDE OCHTEND MEE WILDE HELPEN MET HET AFBREKEN VAN DE GOKHAL.

DE VOLGENDE MORGEN BEN IK VROEG OPGESTAAN EN VLUG NAAR HET KERMIS TERREIN GEGAAN, DE ONTGOOCHELING WAS GROOT, KERMIS WEG - MEISJE WEG - KILI WATCH SINGELTJE WEG.

 

 

DE NOODLOTTIGE STEEKPARTIJ deel 1 - door : BRAM BOERMAN

MEDIO MAART 2015 KREGEN WIJ VIA DEZE SITE EEN VRAAG DIE LUIDDE : WETEN JULLIE HET VERHAAL VAN GIJSBERT BOER UIT BEGIN 1900, JAWEL, DAT HADDEN WIJ WEL EENS GELEZEN, MAAR NATUURLIJK ALS JE IETS NODIG HEBT IS HET OPEENS NIET MEER TE VINDEN, NA ENIG ZOEKWERK IS HET TOCH BOVEN WATER GEKOMEN.

HET VERHAAL KREEG VOOR DE VRAAGSTELLERS EEN WEL HEEL VERRASSENDE WENDING, UIT DE OVERLEVERING WAS HET VERHAAL, OVERGROOTVADER WAS DE DADER VAN EEN MOORD, HET BLEEK TE MOETEN ZIJN : OVERGROOTVADER WAS HET SLACHTOFFER VAN EEN MOORD.

WIJ WILLEN U HET VERHAAL WAT WIJ UIT EEN KRANTENARTIKEL VAN 8 JANUARI 1937 EN 22 FEBRUARI 1937 OVERGENOMEN HEBBEN NIET ONTHOUDEN.

DEEL 1 HET ARTIKEL VAN 8 JANUARI 1937

VANNACHT OMSTREEKS 12 UUR HEEFT NABIJ CAFE DE WITTE BALLON VAN HUBERS TE PAPENDRECHT EEN NOODLOTTIGE TWIST PLAATS GEHAD TUSSCHEN DEN 58 JARIGEN B, EN DEN 30 JARIGEN V, BEIDEN AFKOMSTIG UIT SLIEDRECHT, NA EEN WOORDENWISSELING ZIJN DE MESSEN GETROKKEN EN HEEFT V EENIGE DOODELIJKE STEKEN TOEGEBRACHT AAN B, DEZE IS VRIJWEL ONMIDDELIJK OVERLEDEN.

DE DADER HEEFT ZICH BIJ DE POLITIE TE SLIEDRECHT AANGEMELD, EN IS IN HET POLITIEBUREAU INGESLOTEN, DE BRIGADE-COMMANDANT VAN DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE TE PAPENDRECHT LEIDT HET ONDERZOEK, HET LIJK IS IN BESLAG GENOMEN EN TER BESCHIKKING VAN DE JUSTITIE GESTELD.

OMTRENT DE STEEKPARTIJ VERNEMEN WIJ NOG NADER, DAT V EN B GISTERAVOND LAAT EEN BEZOEK BRACHTEN AAN HET CAFE DE WITTE BALLON DAT OP DE GRENS VAN DE GEMEENTE PAPENDRECHT IS GELEGEN, IN DIT CAFE KREGEN DE BEIDE MANNEN TWIST OVER EEN OUDE VEETE, WAARBIJ DE RUZIE ZOO HOOG LIEP, DAT DE CAFEHOUDER ZICH GENOODZAAKT ZAG DE BEIDE BEZOEKERS, DIE VRIJWEL NIET ONDER DEN INVLOED VAN STERKEN DRANK VERKEERDEN, UIT ZIJN ETABLISSEMENT TE VERWIJDEREN, OP DEN DIJK IS DE RUZIE TOEN VOORTGEZET.

PLOTSELING HOORDE MEN B LUID ROEPEN, EN EENIGE GETUIGEN ZAGEN DEN VARENSGEZEL OP DEN GROND NEERSTORTEN, DE MAN HAD TALRIJKE STEEKWONDEN IN BORST EN RUG BEKOMEN, MEN DROEG HET SLACHOFFER HET CAFE BINNEN, WAAR HIJ SPOEDIG DAARNA AAN ZIJN, ZWARE VERWONDINGEN BEZWEEK, ZOODAT DE INMIDDELS VERSCHENEN DR. RIETVELD SLECHTS DEN DOOD KON CONSTATEREN.

DE DADER DIE ZICH EENIGE UREN LATER BIJ DE POLITIE AANMELDDE, HEEFT EEN VOLLEDIGE BEKENTENIS AFGELEGD.

B WAS GEHUWD EN VADER VAN VOLWASSEN ZOONS, V WAS ONGEHUWD

WORDT VERVOLGD

 

 

 

DE NOODLOTTIGE STEEKPARTIJ deel 2 - door : BRAM BOERMAN

MEDIO MAART 2015 KREGEN WIJ VIA DEZE SITE EEN VRAAG DIE LUIDDE : WETEN JULLIE HET VERHAAL VAN GIJSBERT BOER UIT BEGIN 1900, JAWEL DAT HEBBEN WIJ WEL EENS GELEZEN, MAAR NATUURLIJK ALS JE IETS NODIG HEBT IS HET OPEENS NIET MEER TE VINDEN, NA ENIG ZOEKWERK IS HET TOCH BOVEN WATER GEKOMEN.

HET VERHAAL KREEG VOOR DE VRAAGSTELLERS EEN WEL HEEL VERRASSENDE WENDING, UIT DE OVERLEVERING WAS HET VERHAAL : OVERGROOTVADER WAS DE DADER VAN EEN MOORD, HET BLEEK TE MOETEN ZIJN : OVERGROOTVADER WAS HET SLACHTOFFER VAN EEN MOORD.

WIJ WILLEN U HET VERHAAL WAT WIJ UIT EEN KRANTENARTIKEL VAN 8 JANUARI 1937 EN 22 FEBRUARI 1937 OVERGENOMEN HEBBEN, NIET ONTHOUDEN.

DEEL 2 : HET ARTIKEL VAN 22 FEBRUARI 1937,  DE RECHTZAAK

OP DE BANK DER VERDACHTEN NAM PLAATS DE 30 JARIGE LOS-WERKMAN W.V. WONENDE TE SLIEDRECHT, THANS GEDETINEERD IN HET HUIS VAN BEWARING TE DORDRECHT, DIE ER VAN BESCHULDIGD WERD, DAT HIJ OP DEN LATE AVOND VAN 7 JANUARI, GIJSBERT BOER EEN AANTAL STEKEN HAD GEGEVEN WAARVAN ER TWEE DEN MAN DOODELIJK HADDEN GETROFFEN, DE GETROFFENE WAS KORT DAAROP OVERLEDEN, DOKTER HULST, GEHOORD ALS DESKUNDIGE, GAF EEN VERSLAG DER VERWONDINGEN.

VERDACHTE ZEIDE, DAT HIJ DOOR BOER WAS AANGEVALLEN EN DAT HIJ ZICH UIT NOODWEER HAD VERDEDIGD. HIJ WAS IN GEEN TIJD UIT GEWEEST, DOCH TER GELEGENHEID VAN DEN NATIONALEN FEESTDAG - 7 JANUARI - WAS HIJ MET EEN OPTOCHT MEDEGELOOPEN. HIJ HAD WAT GEDRONKEN EN LATER IN HET CAFE VAN HUBERS HAD HIJ BOER ONTMOET, DIE HEM GETREITERD HAD, BOER HAD EEN HAAT TEGEN HEM EN VERDACHTE WAS BANG VAN HEM, ER WAS EEN WOORDENWISSELING ONTSTAAN EN DAAROP WAS V VERTROKKEN, BUITEN HET CAFE WAS BOER HEM ACHTEROP GEKOMEN EN HAD HEM MET EEN MES AANGEVALLEN, UIT NOODWEER HAD VERDACHTE TOEN BOER GESTOKEN

OFFICIER : BIJ DE MARECHAUSSEE HEB JE VERKLAARD, DAT JE NIET VERWOND WAS, VERDACHTE : IK HEB HET DADELIJK VERTELD, VERDACHTE GEEFT DAN TOE DAT HIJ GEDRONKEN HAD, NIET VEEL, DOCH HIJ WAS NIET GEWEND TE DRINKEN.

DE PRESIDENT WIJST ER DEN VERDACHTE OP, DAT BIJ HET LIJK EEN GESLOTEN MES WAS GEVONDEN, DOKTER HULST MERKT OP, DAT ER VOOR EEN VERDEDIGING WEL VELE - WEL ELF - STEKEN WERDEN GEGEVEN, IK BEN ER ECHTER NIET BIJ GEWEEST, ZEGT DOKTER HULST.

DAN WORDT DE OVERJAS VAN DEN VERDACHTE BEKEKEN, DIE ENIGE GATEN VERTOONT, DOKTER HULST TWIJFELT ER ECHTER AAN OF HET WEL INDERDAAD SNEDEN ZIJN, HET KUNNEN OOK GEWONE SCHEUREN ZIJN.

DE WACHTMEESTER DER MARECHAUSSEE TE PAPENDRECHT, J A ROOMS, WAS CIRCA 12 UUR NAAR HET CAFE VAN HUBERS GEGAAN EN HAD DAAR BOER REEDS DOOD AANGETROFFEN, EEN GESLOTEN ZAKMES BIJ HEM, V HAD HEM DADELIJK VERTELD DAT HIJ GETROFFEN WAS, ER WAS EEN SCHRAMMETJE AAN HET HOOFD EN AAN DE HAND, DUS OVERDUIDELIJK VERWONDINGEN, VERDACHTE HAD ONMIDDELIJK VERTELD, DAT HIJ ZICH TEGEN BOER HAD MOETEN VERDEDIGEN.

GETUIGE W HUBERS, EIGENAAR VAN HET CAFE DE WITTE BALLON, VERTELDE DAT DIEN AVOND BOER EN V, IN ZIJN CAFE WAREN GEWEEST, ER WAS RUZIE ONTSTAAN TUSSCHEN DE BEIDE MANNEN, WAAROP V WAS HEENGEGAAN, SPOEDIG GEVOLGD DOOR BOER, DIE, HEENGAAND ZEIDE, DIE MOET IK HEBBEN, BUITEN HOORDE HIJ ROEPEN : DENK EROM NIET STEKEN ; HET WAS NIET BOER'S STEM.   VERDACHTE : IK HEB HET DRIE KEER GEROEPEN,  GETUIGE HUBERS HAD HET MES BIJ BOER ZIEN LIGGEN, HET WAS VOOR DRIEKWART GEOPEND EN AAN DE PUNT ZAT EENIG BLOED. HIJ KENDE V ALS EEN KALMEN EN GOEDEN KEREL, DE VERSLAGENE KENDE DE GETUIGE ZOO GOED ALS NIET, EN WENSCHTE GEEN OPINIE OMTRENT HEM UIT TE SPREKEN.

DE METAALDRAAIER C VETH HAD DE RUZIE GEZIEN, BEIDE MANNEN WAREN ZEER OPGEWONDEN, ZIJ WAREN NIET BESCHONKEN, VETH HAD HET MES LATER GEZIEN, TOEN WAS HET VERDER GESLOTEN DAN TOEN HUBERS HET ZAG.

GETUIGE M DEKKERS, DIE VAN SLIEDRECHT KWAM FIETSEN, HAD DE MANNEN IN HET DONKER BIJ HET CAFE ZIEN VECHTEN, HET WAS ECHTER TE DUISTER OM IETS TE ONDERSCHEIDEN, PLOTSELING HAD HIJ EEN VAN DE MANNEN VOOROVER ZIEN VALLEN EN IN DIE HOUDING BLIJVEN LIGGEN, VERDACHTE STOND ER BIJ TE HUILEN, BOER ZUCHTTE EENIGE KEEREN EN BLEEF LIGGEN, BIJ DEN MAN LAG EEN MES DAT BIJNA GEHEEL GESLOTEN WAS.  GETUIGE HUBERS BLIJFT ER BIJ DAT HET MES VOOR EEN GROOTER DEEL OPEN STOND.

OOK GETUIGE L BLOKLAND ZAG HET MES ZOO GOED ALS GESLOTEN LIGGEN, EEN BROER VAN DE VERSLAGENE, DE LOS-WERKMAN D BOER, HAD HET LIJK BIJ DE POLITIE HERKEND, VAN DE VECHTPARTIJ WIST DE GETUIGE NIETS.

D DE PAUST EN J BOK HADDEN EENIGE MAANDEN GELEDEN GEZIEN, DAT BOER NAAR DEN VERDACHTE, DIE LANGS FIETSTE, MET EEN MESJE DREIGDE, ZIJ WISTEN TE VERTELLEN, DAT BOER WEL LASTIG WAS ALS HIJ GEDRONKEN HAD.

MR. KRONENBERG KOMEND TOT ZIJN REQUISTOIR, MEMOREERDE, DAT DE VERDACHTE EN DE VERSLAGENE OORSPRONKELIJK VRIENDEN WAREN, TOEN ER LATER EEN VROUW IN HET SPEL KWAM VERKEERDE DEZE VRIENDSCHAP IN HAAT, IN HET CAFE KWAM HET TOT EEN TREFFEN - NAAR VERDACHTE'S VERKLARING - HAD HIJ ZIJN LEVEN TEGEN BOER MOETEN VERDEDIGEN, BIJ DE VECHTPARTIJ IS NIEMAND AANWEZIG GEWEEST, DOCH AAN DE HAND VAN DE GETUIGEN WAS KOMEN VAST TE STAAN DAT DE MAN WERKELIJK UIT NOODWEER HAD GEHANDELD.  DE VERDACHTE STAAT NIET ONGUNSTIG BEKEND, DE RAPPORTEN OVER BOER LUIDEN NIET ZOO FRAAI, RESUMEERENDE VROEG DE OFFICIER VAN JUSTITIE ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING MET IN VRIJHEIDSTELLING.

DE RAADSMAN, MR SALOMONSSON UITTE ZIJN ERKENTELIJKHEID JEGENS DE RECHTER COMMISSARIS EN DEN OFFICIER VAN JUSTITIE, PLEITER WILDE DE MOGELIJKHEID ONDER DE OOGEN ZIEN, DAT DE RECHTBANK DE MEENING EN HET INZICHT VAN DEN OFFICIER NIET MOCHT DEELEN, DERHALVE GING DE RAADSMAN IN HET KORT NOG ENKELE PUNTEN NA. HIJ WEES BIJVOORBEELD NOG OP HET FEIT DAT DE VERDACHTE - DIE EENIGEN TIJD TE HELLENDOORN WERD VERPLEEGD - EEN SOORT LICHAMELIJK MINDERWWARDIGHEIDSGEVOEL HAD , DAT HEM ANGST VOOR BOER DEED INBOEZEMEN

HIERNA TROK ZICH DE RECHTBANK IN DE RAADKAMER TERUG, EN GELASTTE DAAROP DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DEN VERDACHTE.

 

 

 

DE BESCHIETING OP PAPENDRECHT door : BRAM BOERMAN

TIJDENS DE OORLOG IN 1813 IS DE STAD DORDRECHT REGELMATIG BESCHOTEN DOOR DE FRANSEN, DAT ER VAN DORDTSCHE KANT OOK GESCHOTEN IS ZAL UIT HET VOLGENDE VERHAAL DUIDELIJK WORDEN.

 

VAN DE STADSZIJDE WERD GEWELDIG GESCHOTEN, HET IS DUS ZEER NATUURLIJK, DAT DE HUIZEN, DE TRASMOLEN ENZ OP DEN VEERDAM VAN PAPENDRECHT, ALSMEDE DE HUIZEN OP HET DORP LANGS DEN DIJK ZEER VEEL VAN HET GESCHUT VAN DEN DORDTSCHE KANT HEBBEN TE LIJDEN GEHAD.

VOORNAMELIJK WERDEN OP DEN VEERDAM DE HUIZING VAN v.d. KEVIE DEN PONTSCHIPPER EN DE HUIZEN VAN MEJUFFOUW VAN WAGENINGEN, BENEVENS HAAR TRASMOLEN ZEER BESCHADIGD EN ZIJN VERSCHEIDENE SCHROOTKOGELS ER IN EN DOOR GEVLOGEN ZONDER EVENWEL VAN BINNEN VEEL TE VERNIELEN, DAAR MEN IN TIJDS DE GOEDEREN HAD KUNNEN BERGEN, IN HET HUIS WAAR DE MOLENAAR VAN DEN TRASMOLEN WOONT, IS EEN 12 PONDS KOGEL TERECHT GEKOMEN, EN VAN EEN SCHUURTJE WERDEN ENIGE SPANTEN VAN HET DAK AFGESCHOTEN, EEN KOGEL IS ER DOORHEEN GESLAGEN, OOK HEBBEN DE FRANSCHEN TOEN ZIJ GINGEN RETIREEREN NOG EEN HOUWITSER IN DEN MOLEN GEWORPEN DIE IN DEN MOLEN OOK GESPRONGEN IS, EN WAARVAN VERSCHEIDENE STUKKEN ZIJN GEVONDEN,  IN HET HUIS VAN DEN MOLENAAR WERD EEN KOGEL GESCHOTEN DIE DE GANSCHE BOEL GERUINEERD HEEFT, AL DE MEUBELEN, DIE TE GROOT WAREN OM GEBORGEN TE WORDEN, ZIJN AAN STUKKEN GESLAGEN.

DE HEER VAN WAGENINGEN HEEFT MEER DAN 25 KOGELS, ZOO GROOT ALS KLEIN BIJEEN VERZAMELD DIE ALLE TEGEN HET HUIS OF DEN MOLEN WAREN AFGESTUIT OF ER IN WAREN GESCHOTEN, EEN 18 PONDSKOGEL ZAT NOG IN DEN MOLEN EN EEN 6 PONDS IS ER DOORHEEN GEGAAN

IN DEN VOORGEVEL VAN v d KEVIE ZATEN NOG TWEE KOGELS EN VERSCHEIDENE GATEN ZIJN ER IN DE MUUR EEN DRIEPONDER IS RECHT DOOR HET HUIS GEGAAN EN  DOOR EEN RAAM WEER NAAR BUITEN WAAR HIJ SMOORDE.

v d KEVIE DE SCHIPPER VAN HET PONTEVEER WERD GENOODZAAKT MEDE BIJ HET KANON DER FRANSCHEN TE STAAN, MOCHT ZICH VOLSTREKT NERGENS ACHTER VERBERGEN EN WAS DUS EVENALS DE MEESTE FRANSCHEN AAN HET HEVIGE VUUR VAN DE STADSKANT BLOOTGESTELD, ZIJN NEEF TEVENS KNECHT OP DE PONT WERD OOK GENOODZAAKT OM DE FRANSCHEN TE ASSISTEREN, DOCH ZICH MEER ONWILLIG TOONENDE GING HIJ ACHTER DEN ZWAREN LINDEBOOM STAAN VOOR HET HUIS VAN ZIJN OOM, WAAR HIJ DOOR DE DOUANEN ZEER MISHANDELD WERD, ONDER DEZE WAS EEN DOUAAN, DIE HEM IN ZEER SLECHT HOLLANDSCH ZEIDE " KOM HIER ORANJE DONDER BLIJF NIET ACHTER DEN BOOM, HIER MOET GIJ STAAN "  EN WILDE HEM ER BIJ DEN ARM VANDAAN TREKKEN, DOCH INTUSSCHEN KWAM ER EEN KOGEL DIE DEN DOUAAN MIDDEN DOOR HET LICHAAM GING ZOODAT HIJ NAAST DEN KNECHT DOOD TER AARDE VIEL, DE KOGEL ZIT NOG BIJ v d KEVIE IN DEN MUUR.

DE DOUAAN WERD DADELIJK DOOR ZIJN KAMERADEN OPGENOMEN EN IN EEN KRUITWAGEN GELEGD, DE KNECHT HEEFT OOK ONMIDDELIJK 6 a 7 FRANSCHEN OF BRABANDERS ZIEN VALLEN DOOR EEN SCHOT DAT VAN DE STAD GEDAAN WERD, WAARSCHIJNLIJK DOOR HETZELFDE SCHOT HIER VOOR BESCHREVEN, OOK AL DEZE GESNEUVELDEN WERDEN IN DE KRUITWAGENS GEWORPEN EN MEDEGEVOERD.

v d KEVIE EN ZIJN NEEF HEBBEN ZEER VEEL GELEDEN VAN DE FRANSCHEN, ZIJ ZIJN EINDELIJK ONTVLUCHT EN MOESTEN ZICH MEER DAN TWEE UREN IN EEN SLOOT IN HET BUITENLAND TUSSCHEN DE HAVEN VAN PAPENDRECHT EN DEN VEERDAM VERBORGEN HOUDEN, MEER DAN HALVERWEGE MET HET ONDERLIJF IN HET IJSKOUDE WATER, MAAR TOCH ZEER VERGENOEGD TOEN ZIJ DE BENDE ZAGEN AFTREKKEN

EEN KOGEL IS RECHT DOOR DEN VEERDAM GEGAAN TEGEN DE MUUR VAN EEN HUIS DAT TEGENOVER DE VEERDAM STOND, OP DEN VEERDAM ZELF WERDEN VERSCHEIDENE BOOMEN OMVERGESCHOTEN OF GESCHONDEN, EEN HUIS OP HET DORP BEWOOND DOOR EEN SCHOENMAKERSBAAS WERD GEWELDIG GETEISTERD, EN DAARBOVEN ZIJN DIE MENSCHEN VERBAZEND BESTOLEN, NOG MEER HUIZEN WERDEN MIN OF MEER BESCHADIGD.

 

 

 

DIEFSTAL door : N.N.

DE EERSTE DIE HEDENMORGEN TERECHT STOND WAS JAN CORNELIS de K, 28 JAAR OUD, BODE EN VRACHTRIJDER OP DORDRECHT WONENDE TE SLIEDRECHT, DOCH THANS IN VOORLOPIGE HECHTENIS, BEKLAAGDE MOEST ZICH VERANTWOORDEN WEGENS HET WEGNEMEN VAN VERSCHILLENDE WINKELGOEDEREN TEN NADEELE VAN DEN WINKELIER WILLEM VAN DALEN TE PAPENDRECHT.

DEZE HAD GEMERKT, DAT ONDANKS ZIJN GROOTERE OMZET, DE WINST MINDER WERD EN DAAROM DACHT HIJ AAN DIEFSTAL, WANT DE HUISHOUDING WAS NIET DUURDER DAN VROEGER, DAAR KON HET VERLIES NIET IN ZITTEN, ZIJN DOCHTER MAAKTE HEM ER IN JANUARI ATTENT OP, DAT de K, DIE ALS GEWOONLIJK GOEDEREN VOOR VAN DALEN, WELKE HIJ UIT DORDT VOOR HEM HAD AANGEVOERD, OP DEN ZOLDER HAD GEBRACHT, TERUG KWAM MET EEN PAK KAARSEN IN DEN JASZAK, DIT DEELDE VAN DALEN AAN DEN BRIGADIER DER MARECHAUSSEE TE PAPENDRECHT  MARCUSSE MEDE, EN DEZE STELDE ZICH OP 26 JANUARI MET DEN MARECHAUSSEE VERHEY OP DEN ZOLDER VAN VAN DALEN VERDEKT OP. ZE ZAGEN DAT de K TWEE MAAL OP DIEN ZOLDER KWAM EN ER EEN PAK NEERLEGDE, DOCH OOK DAT HIJ BEIDE MALEN WAT VAN DEN ZOLDER MEENAM, KAARSEN EN BUSSEN CACAO, TOEN BEKLAAGDE BUITEN WAS BIJ DEN WAGEN WERD HIJ DOOR DE MARECHAUSSEE ONDER HANDEN GENOMEN EN BEKENDE HIJ.

HIJ VERKLAARDE TOEN OOK, DAT HIJ IN DE LOOP VAN 1910 REEDS VEEL MEER HAD ONTVREEMD, ONDER ANDERE EEN VAATJE ZEEP DAT NOG IN ZIJN PAKHUIS IN SLIEDRECHT STOND, ABDY SIROOP, EEN ZAK MAIS ( WELKE REEDS HALF AAN DE KIPPEN WAS GEVOERD ) KAARSEN, MAIZENA, BUSSEN BLOKKERS EN VAN HOUTEN CACAO, ENZ.  van DALEN VERKLAARDE DAT HIJ WEL VOOR 500 GULDEN BESTOLEN WAS, DOCH BEKLAAGDE ONTKENDE DAT HIJ ZOO VEEL HAD ONTVREEMD, SLECHTS TE ZAMEN VOOR EEN 60 GULDEN.

OP EEN VRAAG VAN DEN VERDEDIGER MR NEDERLOF VERKLAARDE van DALEN, DAT OP DEN ZOLDER WAAR DE GOEDEREN ZIJN GESTOLEN, BIJNA NIEMAND KWAM, BEKLAAGDE GENOOT HET VOLSTE VERTROUWEN, EN GING STEEDS MET DE AANGEVOERDE GOEDEREN NAAR DEN ZOLDER, van DALEN VERKLAARDE DAARNAAR GEVRAAGD DOOR DEN AMBTENAAR VAN HET O.M. DAT HET HEM BEKEND IS DAT BEKLAAGDE  TE SLIEDRECHT IN GOEDEN DOEN VERKEERT, ER EEN EIGEN HUIS HEEFT, DOCH ALS ZEER GIERIG BEKEND STAAT, BRIGADIER MARCUSSE DEELDE MEDE DAT BEKLAAGDE TE SLIEDRECHT ALS GUNSTIG BEKEND STOND.  BEKLAAGDE ZELF KON GEEN OORZAAK VOOR ZIJN DAAD OPGEVEN.

DE AMBTENAAR VAN HET O.M.DE FEITEN BEWEZEN ACHTENDE, WEES EROP, DAT BEKLAAGDE EEN GOEDE ZAAK HAD, EN DAT ALLEEN GIERIGHEID EN SCHRAAPZUCHT HEM TOT HET MISDRIJF HEBBEN GEBRACHT.  GEEISCHT WERD 4 MAANDEN GEVANGENIS MET AFTREK DER VOORLOPIGE HECHTENIS.

DE DIJK door : BRAM BOERMAN

DE DIJK LIJKT EEN TRIBUNE, ELK SCHIP EEN SHOWBOOT

VROEGER MOEST JE ALS EEN COUREUR HET BOCHTENWERK OP DE DIJK NEMEN. DE RIVIEREN HEBBEN ER EEN GRILLIGE LOOP, EN STROMEN FUNCTIONEEL VAN KRIB NAAR KRIB ALS AAN EN AFVOERWEGEN, WAAR BOVEN DIEN EEN SCHIP TE WATER KON WORDEN GELATEN, DE KOEIEN IN DE BUITENPOLDERS HEBBEN HET VELD GERUIMD VOOR HIJSKRANEN EN BONKIGE PERSEN, EN HET GESPETTER VAN LASVLAMMEN OVERSTEMD HET GELUID VAN HET KLEINE VOGELTJE UIT DE GRIENDEN, DAT EENS ZO'N AARDIG LIED ZONG, OOK NAAR ARCHITECTONISCH SCHOON HEB IK VRUCHTELOOS GESPEURD, DE HISTORIE SPREEKT HIER VOORNAMELIJK MET 3 WOORDEN : ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING, IN HET DORP ZONDER HART BESTAAT DE BEBOUWING UIT EEN ROMMELIGE SLAGORDE VAN HUIZEN DIE AAN WEERSKANTEN SCHOTS EN SCHEEF DE DIJK OP LOPEN, EN ZICH ZO VER MOGELIJK NAAR VOREN DRINGEN, ALSOF ER IETS TE HALEN VALT, IN ALLE BOCHTEN DOEMEN NAAKTE ZIJGEVELS OP, WAARAAN DRUKWERKEN VAN RECLAMEBUREAUS ZIJN GEHECHT.

HET WEMELT ER VAN MERKWAARDIGE PERSPECTIEVEN EN GEWAAGDE STIJLCOMBINATIES, IK ZAL EEN BAKKER DIE 15 TRAPTREDEN DIEP IN HET DIJKTALUD, MET ZAKKEN MEEL OP ZIJN SCHOUDER LIEP TE SJOUWEN OM HET IN ZIJN BAKKERIJ TE KRIJGEN, IK ZAG HUIZEN WAAR DE RAMEN VAN DE WOONKAMER IN DE DIJK ZATEN EN DE SLAAPKAMER RAMEN OP DIJKHOOGTE WAREN, EN DAARNAAST HET HUIS VAN EEN BETER GESTELDE DAT ALS EEN BURCHT ERBOVEN UIT REES, HORIZONTAAL EN VERTICAAL GEZIEN VORMT DE BEBOUWING EEN GRILLIGE ROTSPARTIJ WAAR NIETS AAN TE KOESTEREN VALT.

AUTOMOBILISTEN VAN ELDERS ONTWIJKEN AL SCHELDEND DE ZORGELOOS GEPARKEERDE BAKFIETSEN EN GROENTEKARREN, EN HEBBEN ELK KWARTIER EEN SENSATIONELE ONTMOETING MET 1 VAN DE AUTOBUSSEN DIE IN STRIKT DIENSTEMPO OVER DE DIJK SCHUIVEN, HOE DICHTER DE BEBOUWING, HOE TROOSTELOZER DE BUURT, WANT IEDER DOORKIJKJE AAN DE ZIJDE VAN DE RIVIER IS EEN VERRASSING OPEENS KAN ZICH EEN GORDEL VAN ASFALT SLINGEREN OM DE REUSACHTIGE KOM VAN EEN WIEL OF EEN SCHAAL VOL GRIENDEN, IN EEN DORP ALS PAPENDRECHT IS ECHTER ZO FERVENT GEMETSELD, DAT DE MERWEDE EN DE NOORD GROTENDEELS SCHUIL GAAN ACHTER HERENHUIZEN EN ARBEIDERSWONINGEN DIE DE LUIKEN ALS PRUILENDE LIPPEN TOT BIJNA OP DE DIJK LATEN HANGEN.

DE WATERKERING IS EEUWENLANG MAATSTAF GEWEEST VOOR ELK BOUWPLAN, HELE GENERATIES ZIJN HIER GEBOREN EN GETOGEN IN EEN COMFORTABEL SOORT HOLWONING, DIE MET DE DIJK ZIJN VERGROEID EN KELDERACHTIGE VERTREKKEN HEBBEN MET RAMEN OP KNIEHOOGTE, ZE ZIJN DOORSCHOTEN MET STAKETSELS VAN TRAPPEN EN VAAK NOG VOORZIEN VAN BEDSTEDEN DIE ALS HET WARE IN DE DIJK ZIJN UITGEGRAVEN.

OP SOMMIGE PLAATSEN KUNNEN DE VOETGANGERS ZO VAN DE DIJK OP EEN RIETEN DAK STAPPEN, KWAJONGENS DEDEN DIT BIJ VOORKEUR IN DE WINTER, ZIJ LIEPEN DAN NAAR BOVEN EN WIERPEN SNEEUWBALLEN IN DE SCHOORSTEEN, OFSCHOON DE MOOIE KAMER MEESTAL RAMEN HEEFT OP DE DIJK, HOKKEN VEEL BEWONERS ALTIJD IN DE KELDERVERTREKJES, HET IS ER S'WINTERS WARM EN S'ZOMERS KOEL, EN HET LEVEN GEEFT ER EEN PRIMITIEF GEVOEL VAN BESCHUTTING, ER WORDT OP HUISORGELTJES GESPEELD EN DES ZONDAGS ZINGT MEN ER PSALMEN.

INTUSSEN ZIT HET GEMEENTEBESTUUR VAN PAPENDRECHT OPGESCHEEPT MET EEN GROOT AANTAL KROT WONINGEN ER HEERSEN OP DAT GEBIED MERKWAARDIGE TOESTANDEN, HET COLLEGE VAN B en W VERWENST IN STILTE DE RIVIEREN, WELKE AAN ONS DORP DEZE WONDERLIJKE VORM HEEFT GEGEVEN, DIE CENTRUMVORMING BIJNA ONMOGELIJK MAAKT, PAS IN HET BEGIN VAN DEZE EEUW  BEGON MEN AAN EEN UITBREIDING, MET DE MOLENPOLDER HET LATERE ZAND, ALS EERSTE BINNENDIJKS VOLGDE DE BOEZEMSINGELS, EN LATER WERD HET POLDERTJE HET EILAND VOL GEBOUWD, PAS IN DE JAREN 50 BEGON MEN WEER AAN UITBREIDINGSPLANNEN TE DENKEN.

DE WIJKEN MET FLATGEBOUWEN, PLANTSOENEN EN SCHOLEN SCHOTEN ALS PADDESTOELEN UIT DE GROND, EEN WINKELCENTRUM MARKEERDE VOOR DE GEMEENTE DE VOORUITGANG, MAAR ONDANKS DIE CENTRALISATIE BLEEF PAPENDRECHT EEN DIJKDORP.

NAUWELIJKS IS ER AAN DE DIJK EEN HUIS GESLOOPT OF IEMAND NEEMT EEN ARCHITECT IN DE ARM EN LAAT ER EEN NIEUW BOUWEN, HET WORDT ER ALLEMAAL NIET MOOIER OP, IK ZIE BUNGALOWS TUSSEN DE VAN OUDHEID VERGRIJSDE PANDEN STAAN.

WIE IN PAPENDRECHT GEBOREN IS , BLIJFT VERKNOCHT AAN HET WATER, IK HERINNER MIJ EEN UITSPRAAK VAN MIJN OPA, TOEN WE ZITTEND OP HET SLOBBENGORS NAAR DE RIVIER ZATEN TE KIJKEN,  HIJ ZEI : ALS DE WERKLUST DOOR DE OUDERDOM IS GEBLUST, GAAN WE ER BIJ ZITTEN, LANGS DE DIJK EN ZIEN DE BOTEN VOORBIJ SCHUIVEN, JE RUIKT DE TEER EN STOOKOLIE EN KIJKT NAAR HET KEREN VAN HET TIJ ...............  MAAR WAAR MOET JIJ LATER GAAN ZITTEN.

 

 

HET ONTSTAAN VAN DE SITE OUD-PAPENDRECHT door : BRAM BOERMAN

HOEWEL NATUURLIJK GEEN OUD DORPSVERHAAL IS HET TOCH WEL LEUK OM HIER EEN STUKJE OVER TE SCHRIJVEN, ZEER ZEKER NAAR AANLEIDING VAN AL DIE VRAGEN DIE OP ONS AFKOMEN, IN DE TREND VAN : WIE ZIJN JULIE ? HOE KOM JE OP HET IDEE ? EN WAAR KOMT HET ALLEMAAL VANDAAN.

IK BEN BRAM BOERMAN, DE OUDSTE ZOON VAN DE FRUITHANDELAAR OP HET OUDE VEER, GEBOREN EN GETOGEN IN PAPENDRECHT, VROEGER ALS KIND MOEST IK AL MEEWERKEN BIJ MIJN OUDERS, HET WAS TOEN ZO, ALS JE BOVEN DE KEUKENTAFEL UIT KWAM KON JE MEE DOEN, ROT WERKJES NATUURLIJK, MAAR HET MOEST GEBEUREN, ZODRA DE ZIJWIELTJES VAN JE FIETS AF WAREN, KON JE DE DIJK OP, OM BESTELLINGEN WEG TE BRENGEN, IK HEB DAAR HEEL VEEL GEZIEN EN NOG MEER GEHOORD, IETS WAAR IK NU DANKBAAR GEBRUIK VAN MAAK.

IN 1998 ONTVING IK UIT EEN NALATENSCHAP "DE VERZAMELING" DIE OOIT EENS OP EEN ZOLDER HAD GESTAAN WAAR DE MUIZEN VROLIJK ROND LIEPEN, EN VERVOLGENS IN EEN VOCHTIGE KELDER, WAT NATUURLIJK OOK GEEN BESTE OPSLAG IS, HET WAREN BANANENDOZEN VOL, MET ONDER MEER SUIKERZAKJES, HET LEEK WEL BETON, SIGARENBANDJES DIE KEURIG NETJES MET DIE LIJM DIE ER VROEGER WAS  IN ALBUMS GEPLAKT WAS, ALLEEN DIE LIJM HIELD NA VERLOOP DER JAREN NIET MEER, DUS ALLES LOS IN DE BOEKEN, EEN VERZAMELING MUNTEN, DIE WAREN GAAN OXIDEREN, EEN VERZAMELING VAN HET KONINKLIJK HUIS VAN ZO'N 50 KILO PAPIER, EN EEN PARTIJ ANSICHTKAARTEN.

WAT MOET IK ERMEE ??  GREET - MIJN VROUW - EN IK HEBBEN  ALLES OPGESLAGEN IN DE SCHUUR EN OP DE ZOLDER OMDAT WE HET BEIDE TE DRUK HADDEN OM ER WAT MEE TE GAAN DOEN, HET IDEE WAS : DIT DOEN WE LATER WEL ALS WE OUD ZIJN EN NIET MEER WERKEN.

ZO GEZEGD, ZO GEDAAN, IN 2008 WAS HET ZOVER, ONZE KINDEREN WAREN INMIDDELS HET HUIS UIT - VOOR DE NIEUWSGIERIGEN ONDER U, WIJ HEBBEN 4 METER KIND OP DE WERELD GEZET - DUS OPEENS RUIMTE IN OVERVLOED OM AAN DE KLUS TE BEGINNEN, EERST NATUURLIJK OVERLEG MET DE KINDEREN, WAT WILLEN JULLIE LATER HEBBEN, DAN HOUDEN WIJ ER REKENING MEE,  KRIJG JE ALS ANTWOORD : PA, DIT IS KLIKO WERK, WAT MOET JE MET AL DIE OUDE TROEP, EN VERKOOP HET LEKKER, IK HOEF HET NIET. !   WIJ HEBBEN GOED NAAR ONZE KINDEREN GELUISTERD, EN INDERDAAD DE HELFT WAS KLIKO WERK, AANGEVRETEN DOOR DE MUIZEN, SCHIMMEL ER IN DOOR HET VOCHT, EN STINKEN, JE WILT HET NIET WETEN.

WAT NOG IN GOEDE STAAT WAS, IS VERKOCHT OP VEILINGEN, EN HEEL VEEL OP INTERNET, WE ZIJN HIER 4 JAAR MEE BEZIG GEWEEST, HET ECHT LEUKE GEDEELTE, WAARONDER ANSICHTKAARTEN IS IN DE LOOP DER JAREN INGESCAND EN OPGESLAGEN, HET WAREN ER ZO'N 30 DUIZEND, DIT IS IN IEDER GEVAL BEHOUDEN GEBLEVEN, EN WE MAKEN ER NU DANKBAAR GEBRUIK VAN.

OP EEN GEGEVEN MOMENT WIL JE IETS GAAN DOEN MET ZO'N VERZAMELING, DIT ZEER ZEKER NAAR AANLEIDING VAN DE DINGEN DIE JE ZELF TEGEN KOMT OP HET INTERNET, DIE JE GRAAG WILT HEBBEN OF BEKIJKEN, MAAR WAAR JE EERST VOOR MOET BETALEN OF LID WORDEN VAN ZO'N SITE OM HET TE KRIJGEN, WIJ HEBBEN DIT ALTIJD ALS EEN ERGERNIS ERVAREN, DUS HET IDEE ONTSTOND OM EEN SITE TE BOUWEN, DIE VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK IS, EN BOVENDIEN GRATIS IS, DE START HIERVAN WAS IN JULI 2013, WE BEGONNEN MET ZO'N 400 FOTO'S EN ANSICHTKAARTEN, AL GAUW KRIJG JE REACTIE'S VAN : WIJ HEBBEN NOG FOTO'S WIL JE DIE OOK PLAATSEN, HET IS GEWOON EEN SNEEUWBAL DIE JE AAN HET ROLLEN BRENGT EN STEEDS GROTER ZIET WORDEN.

ER VOLGDE EEN FILM UIT 1952, DIE AL JAREN IN DE KAST LAG, DIE WE IN STUKJES OP DE SITE HEBBEN GEZET, NAAR AANLEIDING VAN EEN OPMERKING VAN HENK BLOKLAND WERDEN ER DORPSVERHALEN OP DE SITE GEZET, DE KLEINE MIDDENSTANDERS VAN VROEGER KWAMEN IN BEELD, KORTOM HET IS EEN AARDIG GEHEEL GEWORDEN, OVER HOE HET ER VROEGER AAN TOE GING, EN HOE PAPENDRECHT ER VROEGER UIT ZAG, WIJ HOPEN DAT U ER VAN KUNT GENIETEN.

BRAM EN GREET BOERMAN.