verhalen door papendrechters

heeft u een leuk verhaal van voor 1960, uit eigen ervaring of uit de overlevering van uw ouders / grootouders, zet het op papier en mail het ons, wij plaatsen het graag op de site.

DE SLAG OP DE NOORD. door : N.N.

WIJ ACHTEN ONS VERPLICHT, IN HET BELANG VAN HET REIZEND PUBLIEK, MEDEDELING TE DOEN VAN HET VOLGENDE FEIT, DAT JONGSTLEDEN ZATERDAG OMSTREEKS 2 UUR OP DE RIVIER DE NOORD PLAATS VOND, EN WAARUIT BLIJKT HOE GEVAARLIJK DE CONCURENTIE VAN TWEE STOOMBOOTDIENSTEN VOOR HET PUBLIEK KAN ZIJN.

 

DE STOOMBOOT STAD GEERTRUIDENBERG WERD EVEN BOVEN KINDERDIJK INGEHAALD DOOR DE SCHROEFSTOOMBOOT DOLPHIJN, VAN WAALWIJK.  BEIDEN VOORZIEN IN HET PERSONENVERVOER TUSSCHEN DE LANGSTRAAT EN ROTTERDAM, DE DOLPHIJN DIE SNELLER LOOPT DAN DE STAD GEERTRUIDENBERG WERD ECHTER DOOR HET BETREKKELIJK SMALLE VAARWATER VERHINDERD OM VOOR TE KOMEN, EN VIEL TEGEN STUURBOORD VAN ZIJN CONCURENT.

ZOO STOOMDEN DE TWEE SCHEPEN, BROEDERLIJK VERENIGD, DE NOORD VERDER OP, LIETEN ELKAAR VAN TIJD TOT TIJD LOS EN WERDEN DAN WEDER DOOR HET WATER ALS WARE TEGEN ELKANDER GEZOGEN, DE SCHOKKEN, DIE HIERDOOR ONTSTONDEN, WAREN VOOREERST AL NIET ZEER VROLIJK VOOR DE PASSAGIERS, DOCH DE HEEREN KAPITEINS DACHTEN ER ANDERS OVER EN LIETEN DAPPER VOORTSTOKEN.

EINDELIJK, DIGT BIJ PAPENDRECHT, ZOU DE STAD GEERTRUIDENBERG OP EENE KRIB GELOOPEN ZIJN, ZOO DE KAPITEIN NIET HAD LATEN STOPPEN, DE DOLPHIJN DIE NIET STOPTE, VIEL HIERDOOR DWARS VOOR DEN BOEG VAN ZIJN VIJAND EN KREEG AVERIJ AAN DE VERSCHANSING, HIJ WARDE ZICH ECHTER LOS, RAAKTE ZODOENDE VOOR, EN HIERMEE EINDIGT HET GEVECHT.

IN HOEVERRE EEN VAN BEIDEN GELIJK OF ONGELIJK HAD, LATEN WIJ AAN DESKUNDIGEN TER BESLISSING OVER, DIT IS ZEKER, DE VEILIGHEID VAN HET PUBLIEK WERD HIER SCHANDELIJK VERWAARLOOSD EN HET LEVEN DER PASSAGIERS OP HET SPEL GEZET, BIJ EEN TWEEDE VOORSTELLING  VAN ZULK EEN SPEKTAKEL OP EENE DRUKKE RIVIER ZULLEN DE GEVOLGEN NIET LIGT ZOO GUNSTIG ZIJN ALS NU.

HET IS DAN OOK ONS DOEL, DE AANDACHT DER BEVOEGDE AUTORITEIT OP DERGELIJKE AMERIKAANSCHE SNELVAARTEN TE VESTIGEN, MEN ZOU, OM ONGELUKKEN TE VOORKOMEN, BIJVOORBEELD EEN ANDERE REGELING DER VERTREK UREN VOOR BEIDE DIENSTEN KUNNEN VAST STELLEN.

 

bron : een ingezonden stuk uit een krant van augustus 1868

DE SPELDJESRAGE - door N. N.

MIDDEN JAREN 60 WAS ER EEN WARE SPELDJESRAGE, HET HEEFT EEN ONGEKENDE OMVANG AANGENOMEN, IEDEREEN SPAARDE ZE WEL.

EEN WARENHUIS OP DE MEENT IN PAPENDRECHT, WAS OP HET IDEE GEKOMEN OM EEN SPELDJESRUILMARKT TE HOUDEN, DIT MOEST DAN OOK EEN ECLATANT SUCCES WORDEN.

HET WERD MEER DAN DAT, WANT DE BELANGSTELLING VOOR DEZE 1 STE SPELDJESRUILMARKT IN NEDERLAND DIE OP EEN ZATERDAGMIDDAG WERD GEHOUDEN. WAS ZO OVERSTELPEND GROOT, DAT DE BURGEMEESTER VAN PAPENDRECHT, DE HEER P J KEIJZER DIE HET EVENEMENT ZOU OPENEN, EN BIJ DIE GELEGENHEID EEN PAAR HONDERD SPELDJES ZOU UITREIKEN, ONDER DE VOET GELOPEN DREIGDE TE WORDEN.

DE BURGEMEESTER RAAKTE ZO IN DE VERDRUKKING, DAT ENKELE POLITIEAGENTEN HEM MOESTEN ONTZETTEN, HIJ GAF ZIJN OPDRACHT IN ARREN MOEDE TERUG AAN DE DIRECTIE VAN HET WARENHUIS.

TEVOREN HAD HIJ EEN REUSACHTIG VERGROTE SPELD ONTHULT, DIT WAS HEM GOED AFGEGAAN. DE REST VAN HET PROGRAMMA MISLUKTE DOOR DE ONVOORSTELBARE SPAARWOEDE VAN DE JEUGD OM UIT ZIJN HANDEN EEN NIEUW SPELDJE TE VEROVEREN.

TOEN DE GEMOEDEREN WAT GEKALMEERD WAREN, GING DE RUILMARKT PAS AAN ZIJN DOEL BEANTWOORDEN, HONDERDEN SPELDJES VERWISSELDEN VAN EIGENAAR IN DE KRAAMPJES OP HET PLEIN DIE DOOR HET WARENHUIS WAREN OPGESTELD.

 

DE MAKELAAR - door N. N.

DE WONING ADVERTENTIE IN DE KRANT NOEMDE GEEN PRECIEZE STRAAT, ALLEEN MAAR EEN PLAATSNAAM : PAPENDRECHT.  MET ERBIJ VERMELD : VRIJE VESTIGING, BINNEN 2 WEKEN IN UW EIGEN WONING, IDEAAL VOOR EEN STARTER DIE PAS EEN BAAN IN DORDRECHT HAD GEVONDEN.

NU IS PAPENDRECHT NIET GROOT, HET DORPJE AAN DE NOORD TELT NOG GEEN TWAALFDUIZEND INWONERS, HET KON DUS NIET ZO'N HEKSENTOER ZIJN DIE LEGE WONINGEN TE VINDEN, TOCH GING DIT NIET GOED, DAT LAG NIET AAN DIE PAPENDRECHTSE BURGERS, DIE BEHULPZAAM WAREN BIJ HET ZOEKEN, DE OORZAAK LAG ERGENS ANDERS : ER STONDEN IN VERSCHILLENDE WIJKEN VEEL WONINGEN LEEG.

OF MEN NU NAAR DE NIEUWBOUWBUURT AAN DE OOSTELIJKE KANT RIJDT, OF DIE AAN DE WESTELIJKE KANT VAN HET DORPJE OPZOEKT, OVERAL VINDT MEN LEGE HUIZEN, BIJ TIENTALLEN, DE MEESTE STAAN AL MAANDEN LEEG.

HET COMPLEX LEGE FLATWONINGEN WAAR WE HET EERST TERECHT KWAMEN STAAT IN DE ZEEHELDENBUURT,  ""NEE"" ZEI EEN EMPLOYE VAN DE MAKELAAR, DAT ZIJN NIET DE WONINGEN VAN UW ADVERTENTIE, DIE STAAN AAN DE ANDERE KANT VAN PAPENDRECHT.   MAAR NU U TOCH HIER BENT ... WAAROM NIET EVEN DE MOEITE GENOMEN ZE TE BEKIJKEN ?  IK WIL NIET ONDER DE DUIVEN VAN MIJN COLLEGA SCHIETEN, MAAR IK KAN U TOCH WEL MET MIJN HAND OP MIJN HART VERZEKEREN DAT DEZE WONINGEN WAT DE AFWERKING BETREFT BESLIST BETER ZIJN,  DE PRIJS ? HUREN IS 185 GULDEN PER MAAND, U KUNT ZE OOK KOPEN VOOR 30.000 GULDEN.

IN DE SCHILDERSBUURT, AAN DE WESTELIJKE KANT VAN HET DORPJE, VINDEN WE DE WONINGEN VAN DIE ADVERTENTIE, EENSGEZINSWONINGEN, SOMMIGE ZIJN BEZET, DE MEESTE STAAN ECHTER LEEG, IN HET VOORTUINTJE VAN DE HOEKWONING AAN DE PIETER DE HOOGHSTRAAT STAAT HET ONKRUID TOT BOVEN HET RAAMKOZIJN, OP HET BORD DAT DE BOUWER ERBIJ GEPLAATST HEEFT, STAAT DE PRIJS 33.500,-- GULDEN

WIJ HELPEN GRAAG MET EEN GEMAKKELIJKE BETALINGSREGELING, ZEGT DE MAKELAAR, DIE MET DEZE WONINGEN LEURT, U KUNT HET HUIS ONMIDDELIJK BETREKKEN, WIJ GARANDEREN U ALLE MEDEWERKING VAN HET GEMEENTEBESTUUR.

ONDERTUSSEN TELT HET KLEINE DORPJE PAPENDRECHT, NOG STEEDS 250  WONINGZOEKENDEN, SOMMIGE HUNKEREN AL JAREN NAAR EEN EIGEN DAK BOVEN HET HOOFD.

MAAR DE HEREN MAKELAARS HEBBEN MALING AAN WONINGNOOD, ZE EISEN GELD, EN DUS STAAN ER IN DE ZEEHELDEN - EN SCHILDERSBUURT VAN PAPENDRECHT NU AL MAANDEN LANG RUIM 100 WONINGEN LEEG.

 

DE MUISJES - door : NAGELAAR

NAGELAAR WAS EEN PSEUDONIEM VAN EEN BEKEND SCHRIJVER DIE IN DE JAREN 60 REGELMATIG STUKJES IN DE KRANTEN SCHREEF OVER GEBEURTENISSEN DIE HADDEN PLAATS GEVONDEN, HIJ DEED DIT OP ZO'N MANIER DAT HET GRAAG GELEZEN WERD,

 

WIJ VONDEN EEN STUKJE OVER PAPENDRECHT.

 

 

DE MUISJES

TOEN IK ENKELE WEKEN GELEDEN LAS DAT IN PAPENDRECHT EEN MUIS IN HET BROOD WAS GEVONDEN, WAS MIJN EERSTE GEDACHTE : DAT MUISJE ZAL WEL EEN STAARTJE KRIJGEN, MAAR DAT IK ZO SPOEDIG GELIJK ZOU KRIJGEN, HAD IK NIET GEDACHT,

DEZER DAGEN VERSCHEEN REEDS HET BERICHT DAT DE KEURINGSDIENST VAN WAREN EEN ONDERZOEK IN GAAT STELLEN,  ALS ZE MAAR DE JUISTE WEG WETEN, DIE JONGENS VAN DE WARENKEURING, IK WEET TOEVALLIG WAAR ZE MOETEN WEZEN.

ALLEMAAL HEBBEN WE WEL EENS BESCHUIT MET MUISJES GEGETEN, DAGELIJKS KOMEN DUIZENDEN NIEUWE NEDERLANDERTJES TER WERELD EN DAAR HOREN MUISJES BIJ, RUWE VOOR DE JONGENS, GLADDE VOOR DE MEISJES, OM NOG NIET TE SPREKEN VAN DE GESTAMPTE MUISJES, DIE OP VELE ONTBIJTTAFELS TE VINDEN ZIJN.

HEBT U ZICHZELF NOOIT EENS AFGEVRAAGD WAAR AL DIE MUISJES VANDAAN KOMEN ?  ZO MAAR UIT HET NIETS ?  KOM NOU !  WAT U OP TAFEL KRIJGT IS HET EINDPRODUCT, DE RUWE GRONDSTOF ZIET U NIET, MAAR WIE EVEN DOORDENKT MOET SNAPPEN, DAT ER DAGELIJKS DUIZENDEN EN NOG EENS DUIZENDEN MUIZEN VOOR NODIG ZIJN,  DIE WORDEN VIA EEN GEHEIM PROCEDE ZO BEHANDELD, DAT ZE ER AAN DE ANDERE KANT VAN DE BAND ALS BROODBELEGGING UITKOMEN.

IK HEB EENS HET VOORRECHT GEHAD ZO'N FABRIEK TE MOGEN BEZOEKEN, ALLES GAAT KRAAKZINDELIJK IN ZIJN WERK, GEEN MUIS WORDT MET DE HAND AANGERAAKT, VOOR DE WITTE MUISJES WORDEN UITSLUITEND ----GOED GERADEN ---- WITTE MUIZEN GEBRUIKT.  DE SLAGZIN VAN DE FABRIEK ""ZET-EM OP, WITTE MUIZEN !"" IS WETTIG GEDEPONEERD.

OPVALLEND WAS DAT ER UITSLUITEND MANNELIJK PERSONEEL IN DE FABRIEK WERKTE, TOEN IK DE DIRECTEUR NAAR HET WAAROM VROEG, ZEI HIJ : "" IK HEB HET MET VROUWEN GEPROBEERD, MAAR DIE ZATEN IN EEN MUM VAN TIJD IN DE GORDIJNEN .... ""

HET SPREEKT VANZELF, DAT ER IN HET BEDRIJF, EEN BIJZONDER STRENGE CONTROLE WORDT UITGEOEFEND, MAAR WAAR MENSEN WERKEN WORDEN FOUTEN GEMAAKT.  EN ZO KAN HET GEBEUREN DAT AF EN TOE EEN MUIS ZICH AAN HET FABRICAGEPROCES ONTTREKT EN DE WIJDE WERELD INTREKT, EN DAN VINDT EEN HUISVROUW IN PAPENDRECHT HEM IN HET BROOD.

NATUURLIJK HOORT-IE ER OP, MAAR WEET ZO'N BEEST VEEL ....

 

DE FABRIJK - door : N.N.

IETS OVER DE BEDIENING VAN HET VEER EN DE VEERSTOOMBOOTEN TUSSCHEN DORDRECHT EN PAPENDRECHT.

 

ZOO ALS BEKEND IS, WORDT DE OVERTOCHT VAN PASSAGIERS IN HET VEER TUSSCHEN DORDRECHT EN PAPENDRECHT, EN OMGEKEERD, SEDERT EEN PAAR JAREN GEDAAN MET EEN SCHROEFSTOOMBOOTJE.

 

AANVANKELIJK EN TER PROEFNEMING HAD DE STAD DORDRECHT, EIGENARESSE VAN GEZEGD VEER, ER 1 IN DE VAART GEBRAGT, ONOVERDEKT, MET EEN MACHINE VAN VIER PAARDEKRACHT, AL SPOEDIG WERD EEN NIEUW GROOTER BOOTJE GEBOUWD, VAN 6 PAARDEKRACHT EN TEN GERIEVE VAN DE PASSAGIERS VAN VOREN OVERDEKT, HETWELK MET MEI JL. IN DIENST KWAM. HET EERSTE BOOTJE BLEEF IN RESERVE.

IN HOEVERRE DE VEERSTOOMBOOT AAN DE VERWACHTING, DOOR DE STAD DORDRECHT DAARAAN GEKOESTERD, VOLDOET, WILLEN WIJ DAAR LATEN.  WEL GELOOVEN WIJ , DAT NIETTEGENSTAANDE DE VERMINDERING VAN HET AANTAL VEERDIENSTEN, DE KOSTEN VAN HET VEER AANMERKELIJK HOGER ZIJN DAN TEN TIJDE DER ROEIBOTEN.

DOCH HOE DIT ZIJ = HET NIEUWE BOOTJE, HOEWEL NOGAL DIKWIJLS DEFECT, IS WEZENLIJK DOOR ZIJNE GEDEELTELIJKE OVERDEKKING EEN WAAR GENOT VOOR DE PASSAGIERS.  HET IS DUS IN HET BELANG DER STAD ZOOWEL ALS IN DAT DER PASSAGIERS, DAT, DAT BOOTJE ZOO MIN MOGELIJK AAN DE DIENST WORDT ONTTROKKEN.

MAAR WAT GEBEURT NU ?.   OP DINSDAG DE 22 STE DEZER, DES VOORMIDDAGS TEN NEGEN URE ONGEVEER, KOMEN AAN HET VEER TE DORDRECHT  : 1 DE FABRIJK (alias, directeur der gemeentewerken). 2 DE STADSBAAS  3 DE SLIKBAAS (alias, opzichter gemeentewerken)  4 TWEE HEEREN WETHOUDERS DER STAD DORDRECHT,   DIE HEEREN REQUIREREN EN CORPS HET NIEUWE VEERSTOOMBOOTJE, WAARSCHIJNLIJK VOOR EENE INSPECTIE REIS OVER DE GEMEENTE EIGENDOMMEN, NIETTEGENSTAANDE DE RESERVEBOOT IN DE RIETDIJKSCHEHAVEN TER HUNNER DISPOSITIE LIGT.  ONDERMEER NEMEN ZIJ OOK DEN MACHINIST MEDE EN LATEN, WEGVARENDE DE BIESBOSCH OP, DEN LAST ACHTER ( NAAR WIJ MEENEN BIJ MONDE VAN DEN FABRIJK ) , DAT DE RESERVEBOOT IN DIENST GESTELD MOET WORDEN, MET DE OPMERKING DAT DE HAKENJONGEN DAAR WEL ALS MACHINIST DIENST KON DOEN, OF DAT DE STUURMAN DIE TAAK MAAR TEGELIJK VERRIGTEN MOEST.

ZOO WERDEN DUS DE PASSAGIERS NIET ALLEEN BEROOFD VAN HUNNE OVERDEKTE BOOT, MAAR BOVENDIEN BLOOTGESTELD OM HUN LEVEN TE VERLIEZEN DOOR HET MOGELIJK SPRINGEN VAN DEN KETEL, HETGEEN WELLICHT EEN GEVOLG KAN ZIJN  VAN DE ONHANDIGHEID VAN DEN JONGEN, DIE VOOR MACHINIST MOEST SPELEN.

EN DAT WAAROM ?   1 OMDAT DE FABRIJK LUST HAD IN EEN PLEZIERTOGTJE.  2 OMDAT HIJ OP DAT TOCHTJE WILDE BESCHERMD ZIJN TEGEN MOGELIJKE REGEN, DIE VOORAL ZEER NADELIG OP ZIJN GROENE GLACESCHOENEN ZOUDE WERKEN, 3 OMDAT HIJ ZIJN DIERBARE CORPUS INNIG LIEFHEBBENDE LIEVER NIET BLOODSTELDE AAN HET GEVAAR, WAARIN EEN ONKUNDIGE JONGEN ALS MACHINIST DIENST DOENDE HEM KON BRENGEN, EN HIJ HET BOVENDIEN WAARSCHIJNLIJK LIEVER VOOR ENIGE PASSAGIERS OVERLIET, OM IN DE LUCHT TE SPRINGEN OF TE VERDRINKEN. NU... AAN DE PASSAGIERS WAS DAN OOK ZOO VEEL NIET GELEGEN. MAAR.... AAN DEN FABRIJK.....,  WAT ZOU ER VAN DORDRECHT WORDEN, WANNEER EEN ZOO GEWIGTIG MENSCH EEN ONGELUK OVERKWAM.

DAT DE HEEREN WETHOUDERS DE HANDELINGEN VAN DEN FABRIJK GOEDKEUREN, EN ZIJNE MEENING DEELDEN, IS BUITEN KIJF, TEN MINSTE ZIJ HEBBEN ZICH NIET VERZET.DOCH DIT KAN HEM NIET TEN KWADE WORDEN GEDULD, ZIJ GINGEN WAARSCHIJNLIJK SLECHTS VOOR PLEZIER MEDE, EN WAREN WELLIGT DOOR DEN FABRIJK GEINVITEERD,

WAT EEN BELANGRIJK PERSOON TOCH ZOO'N FABRIJK IS !!  ZOO'N MAN HEEFT WAT TE COMMANDEREN !!,   MAAR WAT ZOUDEN DE FABRIJK EN ZIJN GEZELSCHAP IN HET BOOTJE HEBBEN GEDAAN ?  WIJ WETEN HET NIET,  ALLEEN WETEN WIJ, DAT HET BOOTJE DAAGS NA DEN PLEZIERTOGT GEHEEL SCHOONGEMAAKT IS MOETEN WORDEN.

 

bron : een ingezonden stuk uit een krant van oktober 1867

 

 

BURGEMEESTER KEIJZER door N. N.

PAPENDRECHT 1963, HET DORPJE AAN DE RAND VAN DE ALBLASSERWAARD VERTOOND EEN UNIEK SCHOUWSPEL ONDER DE REGIE VAN BURGEMEESTER KEIJZER, HET STUK DAT TEN TONELE WORDT GEVOERD HEET : BINNEN 35 JAAR VAN DORP MET 5000  TOT GEMEENTE MET 30.000 INWONERS.

IN 1953 BEGON DE BURGEMEESTER MET DE UITVOERING VAN DE UITBREIDINGSPLANNEN, DE BOOMGAARDSTRAAT EN DE WETERINGSINGEL WAREN EEN FEIT. EN STEEG HET AANTAL ZIELEN VAN 5000 NAAR 12000.

HET IS DE BEDOELING, IN HET KADER VAN HET DRECHTSTEDENPLAN, HET TEMPO VAN DEZE GROEI NOG 25 JAAR VOL TE HOUDEN, EN HET INWONERSTAL NOG EENS TE VERDRIEVOUDIGEN.

HET SPREEKT VANZELF DAT EEN ZO SNELLE GROEI VAN EEN OORSPRONKELIJK AGRARISCHE DORP, ALLERLEI PROBLEMEN MET ZICH MEEBRENGT.

TWEE ORGANISATIES, DE SIP EN SAP ZIJN HET VOORAL DIE DE BURGEMEESTER STEUNEN, DE SIP (Samenwerkende Industrieen Papendrecht) ZIJN DE FABRIKANTEN, EN DE SAP (Samenwerkende Actieve Papendrechters) ZIJN DE MIDDENSTANDERS, ALLE GODSDIENSTIGE EN POLITIEKE VERSCHILLEN ZIJN VOORLOPIG OPZIJ GEZET OM HET STREEFDOEL TE BEREIKEN.

BURGEMEESTER KEIJZER, SINDS 1947 AAN HET HOOFD DER GEMEENTE, HOUDT VAN AANPAKKEN EN VOORTMAKEN, HIJ KOOPT AAN GRONDSTUKKEN WAT LOS EN VAST ZIT, HIJ SLOOPT OUDE PANDEN, BOUWT HUIZEN, KERKEN EN WINKELS, MIDDEN IN EEN WEILAND WAAR NOG SLECHTS EEN PAAR HUIZEN STAAN, ZET HIJ EEN SCHOOL NEER.

TOT NU TOE ONTSTONDEN IN PAPENDRECHT DOOR ZIJN TOEDOEN 2400 WONINGEN, 6 SCHOLEN, EEN HEEL MODERN POSTKANTOOR, EN EEN EVENEENS MODERNE GEREFORMEERDE KERK, 13 KINDERSPEELPLAATSEN, EEN PRACHTIG SPORTTERREIN VAN 16 HECTARE, EEN BADHUIS, EEN BEJAARDENTEHUIS, EEN WINKELGALERIJ, EEN GEZONDHEIDSCENTRUM, EEN RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE, EEN NIEUWE BEGRAAFPLAATS EN EEN CULTUREEL CENTRUM, IN UITVOERING OF IN VOORBEREIDING ZIJN : EEN 2DE HAVEN, OMGEVEN DOOR 100 HECTARE INDUSTRIETERREIN, EEN FLATGEBOUW VAN 10 VERDIEPINGEN, 4 SCHOLEN, 3 KERKEN, EEN MOTEL  ENIGE HONDERDEN HUIZEN EN EEN WINKELCENTRUM VAN 2 VERDIEPINGEN.

HET SCHIJNT DAT BURGEMEESTER KEIJZER NIET ALLEEN EEN DOORTASTEND STEDEBOUWER MAAR OOK EEN FINANCIEEL GENIE IS, WANT TERWIJL DE GEMEENTEREKENING VROEGER ALTIJD MET EEN TEKORT SLOOT, VERTOONT ZE NU EEN BATIG SALDO !

 

 

DE GROEI VAN PAPENDRECHT deel 1 - door : BRAM BOERMAN

PAPENDRECHTS EERSTE BURGER DOET WONDEREN IN den HAAG.

JE KUNT IN den HAAG HEEL WAT GEDAAN KRIJGEN ALS GEMEENTE, JE MOET VASTHOUDEND ZIJN, GEDEGEN PLANNEN VOORLEGGEN, EN EEN SLUITENDE FINANCIERING OP TAFEL BRENGEN, DAN IS ER VEEL TE BEREIKEN BIJ DE VAAK ALS TE WEINIG SOEPEL AFGESCHILDERDE OVERHEID, HET IS DE FOUT VAN VEEL GEMEENTELIJKE BESTUURDERS DAT ZIJ IN HUN PLANNEN NOCH VASTHOUDEND, NOCH GEDEGEN ZIJN, DIE COLLEGIALE KRITIEK UIT DE BURGEMEESTER VAN PAPENDRECHT, KEIJZER, DIE SINDS 1947 AAN HET HOOFD STAAT VAN DE SNELST GROEIENDE GEMEENTE VAN NEDERLAND, HIJ DOET IN HET AMBTELIJK STRENG GEREGEERDE NEDERLAND MIRAKELS OP HET GEBIED VAN DE GEMEENTELIJKE ZELFSTANDIGHEID.

DE GEBOORTE VAN HELEN VAN DEN ENDE IN 1963, DIE DE 12000 STE INWONER WERD, BETEKENDE EEN STAPJE VERDER IN DE REUZENONTWIKKELING VAN PAPENDRECHT, DAT IN 1953 NET NA DE WATERSNOODRAMP NOG SLECHTS 6000 INWONERS HAD, EEN VERDUBBELING VAN HET INWONERSTAL IN 10 JAAR TIJD.

BIJ DIE SNELLE GROEI IS HET BUITENGEWOON OPVALLEND DAT HET DORP COMPLEET IS GEBLEVEN, DE BOUW VAN WINKELS, SCHOLEN EN KERKEN EN DE AANLEG VAN RECREATIETERREINEN EN SPORTVELDEN HOUDT GELIJKE TRED MET DE WONINGBOUW EN INDUSTRIE, IN SOMMIGE OPZICHTEN LOOPT DE SOCIALE ONTWIKKELING ZELFS VOORUIT, HET WINKELCENTRUM DE MEENT DAT IN 1963 GEOPEND IS, WAS VOOR DIE TIJD IETS TE GROOT MAAR 5 JAAR LATER PASTE HET GEWOON IN DE ONTWIKKELING VAN DIE TIJD, HET NIEUWE POSTKANTOOR MET 6 LOKETTEN IS GEBOUWD VOOR EEN INWONERSTAL VAN 30000 MENSEN, SCHOLEN VERRIJZEN IN EEN WEILAND WAAR NOG GEEN HUIZEN STAAN, EN NERGENS IS DE BOUW VAN KERKEN ZO "BIJ" ALS IN PAPENDRECHT.

DE GROEI VAN PAPENDRECHT deel 2 - door : BRAM BOERMAN

TUSSEN 1953 EN 1963 WERDEN ER IN PAPENDRECHT 2300 WONINGEN GEBOUWD, VOORNAMELIJK IN DE WIJK KRAAIHOEK OF MIDDENPOLDER , HET CONTIGNENT DAT HET RIJK JAARLIJKS AAN PAPENDRECHT TOEWIJST STIJGT VOORTDUREND, HET BELEID VAN BURGEMEESTER KEIJZER STAAT ER BORG VOOR DAT DE SNELLE ONTWIKKELING ZIJN DORP NIET VERANDERT IN EEN UIT ZIJN KRACHTEN GEGROEIDE JONGELING.

DE GEMEENTE KOOPT HER EN DER TERREINEN VOOR DE UTILITEITSBOUW, NAAST HET BESTAANDE SPORTCOMPLEX EN RECREATIETERREIN VAN 30 HA. HEEFT DE GEMEENTE ALWEER DE BESCHIKKING OVER 50 HA. OM EEN NIEUW RECREATIETERREIN AAN TE LEGGEN, ER STAAN EEN ZWEMBAD, EEN SPORTHAL EN EEN MOTEL OP HET BOUWPROGRAMMA VOOR DE NAASTE TOEKOMST.

ER KOMT EEN NIEUW GEMEENTEHUIS AAN DE BREDERODELAAN, TER VERVANGING VAN HET VROEGERE NOTARISKANTOOR LATER GEMEENTEHUIS AAN HET BOSCH HOEK VEERDAM VAN WAARUIT NU DE BURGEMEESTER DE EXPANSIEDRIFT VAN ZIJN DORP IN GOEDE BANEN LEIDT.

DE GROEIHORMONEN VAN PAPENDRECHT LIGGEN BUITEN DE DIJK, HET ZIJN DE VROEGERE GRIENDEN DIE DOOR OPHOGING EN HAVENAANLEG SNEL GESCHIKT WERDEN GEMAAKT ALS INDUSTRIETERREIN, 100 HECTARE BUITENDIJKSE GRONDEN VORMEN DE ECONOMISCHE BASIS WAAROP PAPENDRECHT VOORLOPIG KAN BLIJVEN GROEIEN, 60 HA. ZIJN BOUWRIJP, IN HET KLEIN VOLTREKT ZICH HIER EEN ONTWIKKELING ALS IN HET WATERWEGGEBIED, MAAR IN MENSELIJK OPZICHT EVENWICHTIGER, DAAR AAN DANKT PAPENDRECHT WELLICHT DE DIEPST GEGRAVEN HAVEN VAN NEDERLAND, DIE MET EEN VAARDIEPTE VAN 20 METER, GROTERE ZEESCHEPEN KAN ONTVANGEN, NIET DAT HET STADSE DORP ZEEHAVEN ILLUSIES KOESTERT, MAAR ZO ZEGT DE BURGEMEESTER, HET ZAND DAT UIT DE HAVEN WERD GEBAGGERD, LEVERDE ZO GOED ZIJN GELD OP, DAT WE DOOR ZIJN BLIJVEN GRAVEN TOT DE GROOTS MOGELIJKE DIEPTE, PAPENDRECHT HAD DE TIJD HET KON IN ZIJN HAVEN DUS WAT DIEPER GRAVEN OM DE GEMEENTELIJKE KAS TE SPEKKEN.

 

DE GROEI VAN PAPENDRECHT deel 3 - door : BRAM BOERMAN

DAT PAPENDRECHT VOORLOPIG ONBELEMMERD KAN EN MOET GROEIEN BEWIJZEN DE CIJFERS, IN DE PAPENDRECHTSE INDUSTRIEEN WERKEN RUIM 4000 MENSEN, 3000 VAN HEN WONEN BUITEN DE GEMEENTE, HOEWEL SOMMIGE ONDERNEMINGEN IN DE AFGELOPEN JAREN IN DE VRIJE SECTOR HUIZEN HEBBEN GEBOUWD VOOR EIGEN GEBRUIK.

NAAST DE BOUW VOOR NIEUWKOMERS DOET HET GEMEENTEBESTUUR OOK AAN VERVANGENDE BOUW, 500 KROTTEN UIT HET VROEGERE DIJKDORP STAAN OP DE LIJST OM AFGEBROKEN TE WORDEN, IN EEN PAAR JAAR HOOPT DE BURGEMEESTER DIT KARWEITJE TE HEBBEN GEKLAARD.

PAPENDRECHT IS NIET BANG VOOR EXPERIMENTEN WAARAAN DE GROTE BROEDERS ONDER DE NEDERLANDSE GEMEENTEN ZICH NAUWELIJKS WAGEN, DE GEBOUWDE HUIZEN ZIJN OPVALLEND GOED VAN KWALITEIT, OOK IN DE SECTOR WONINGWET WONINGEN, DE SCHOLEN ZIJN BETER INGERICHT DAN VOOR GESCHREVEN, ER IS EEN TOESTEMMING VOOR EEN HOOGBOUWFLAT IN STERVORM.

HET WINKELCENTRUM MET 2 VERDIEPINGEN IS EEN BELANGRIJKE SCHEPPING, HET TERREIN WAAROP GEBOUWD MOEST WORDEN VERTOONDE EEN HOOGTEVERSCHIL VAN 5 METER, DE OPLOSSING WAS EENVOUDIG EN NIEUW, EEN KUNSTMATIG PLEIN OP 3 METER HOOGTE OMGEVEN MET WINKELS EN WOONHUIZEN EN DE RUIMTE BENEDEN HET PLEIN OPVULLEN MET EEN WARENHUIS, HET ZWEVENDE PLEIN HEEFT EEN OPPERVLAKTE VAN 2400 VIERKANTE METER, ER OMHEEN LIGGEN 20 WINKELS MET WONINGEN, IN HET PLEIN IS EEN GAT MET EEN TRAP AANGEBRACHT WAARDOOR HET WINKELENDE PUBLIEK HET WARENHUIS ONDER HET PLEIN KAN BEREIKEN, DIT GEDEELTE VAN HET CENTRUM IS BOVENDIEN RECHTSTREEKS TE BEREIKEN VANAF DE LAGE ZIJDE VAN HET TERREIN WAAROP HET WERD GEBOUWD.

DAT ALLES IS EN WORDT KOELBLOEDIG GEDAAN DOOR EEN BURGEMEESTER DIE MET HARDZAKELIJKE ARGUMENTEN EN ZONDER VEEL OMHAAL, KEER OP KEER IN den HAAG AAN DE BEL TREKT, EN SOMS MINDER AMBTELIJK TE WERK GAAT DAN IN ZIJN FUNCTIE GEBRUIKELIJK IS, EEN MAN DIE IN ZIJN GROEIENDE DORP DE TOUWTJES GOED IN HANDEN HEEFT, VAN HEM WORDT GEZEGD : EEN PERFECTE ZAKENMAN MET EEN WEL HELE GROTE EENMANSZAAK.

DE GROEI VAN PAPENDRECHT deel 4 - door : BRAM BOERMAN

DE GEMEENTERAAD VAN PAPENDRECHT IS BOOS OP BURGEMEESTER KEIJZER, AANLEIDING TOT DE VERONTWAARDIGING, DIE DE RAADSLEDEN TIJDENS DE RAADSVERGADERING, HEBBEN GEUIT, WAS DE RECENTE GELEGENHEIDSDAG VOOR DE PERS, DAARDOOR HEEFT PAPENDRECHT IN HET CENTRUM VAN DE BELANGSTELLING GESTAAN, IN DE DAGBLADEN WERD ECHTER, VOND DE RAAD TE VEEL LOF TOEGEZWAAID AAN 1 MAN, NAMELIJK DE BURGEMEESTER.

HIER IS VOOR DE RAADSLEDEN GEEN RUIMTE GEWEEST ZEI v.d.HEUVEL (p.v.d.a.) ER IS OVER HEN ZELFS GESCHREVEN, ALS OVER SLOME DUIKELAARS, DE GROEI VAN PAPENDRECHT IS NIET HET WERK VAN 1 MAN GEWEEST, ZIJN WIJ SOMS TEKORT GESCHOTEN ?  ONZE VRAAG IS, HOE U ERTOE GEKOMEN BENT, DE RAAD ERBUITEN TE HOUDEN, DE HEREN v. DRIMMELEN (a.r.) LAGENDIJK (st-g.) EN van MUNSTER (k.v.p.) SPRAKEN WOORDEN VAN GELIJKE STREKKING,

BURGEMEESTER KEIJZER GAF DE RAAD DE VERZEKERING DAT HIJ NOOIT ANDERS DAN LOF AAN DE RAAD EN HET COLLEGE HEEFT UITGESPROKEN, EN DAT HIJ NIET HET WOORD "IK" GEBRUIKT HEEFT, WAT DE PERS SCHRIJFT MOETEN ZE ZELF WETEN !  v.d. HEUVEL GELOOFDE ER NIETS VAN, WIJ HEBBEN NIETS AAN EEN REL, ZEI HIJ, MAAR WENSEN OPENING VAN ZAKEN, WIJ ZULLEN HARD MOETEN WERKEN OM HET VERLOPEN PRESTIGE TERUG TE WINNEN, EN BURGEMEESTER KEIJZER DACHT, ZOEK HET MAAR LEKKER UIT, EN GING GESTAAG VERDER MET BOUWEN, DE WESTPOLDER KWAM AAN DE BEURT.