verhalen door papendrechters

HEEFT U EEN LEUK VERHAAL VAN VOOR 1960 UIT EIGEN ERVARING OF UIT DE OVERLEVERING VAN UW OUDERS / GROOTOUDERS, ZET HET OP PAPIER EN MAIL HET NAAR ONS, WIJ PLAATSEN HET GRAAG OP DE SITE

DE BUURTFEESTEN UIT DE JAREN 50 door : HENK BLOKLAND

HENK JIJ KWAM MET DIT IDEE OM VERHALEN OP DE SITE TE ZETTEN,  HET 1ste ARTIKEL IS VAN JOU.

 

AAN HET EIND VAN DE JAREN 50 WAREN DE BUURTVERENIGINGEN ERG POPULAIR, ZE ORGANISEERDEN SPELLETJESDAGEN EN UITSTAPJES VOOR DE KINDEREN, 'S WINTERS EEN BAZAR EN IN DE ZOMER EEN "TERREINFEEST".

BIJ HET TERREINFEEST WERD ER EEN WEILAND GEHUURD VAN EEN BOER EN WERDEN ER DIVERSE FESTIVITEITEN GEORGANISEERD ZOALS ONDER ANDERE : RINGSTEKEN, ZAKLOPEN, EEN BIERTENT EN HET RAD VAN AVONTUUR

IK HERINNER MIJ TWEE ASPECTEN VAN ZO'N FEEST, VOORAL BIJ DE BIERTENT WAS HET NATUURLIJK DE HELE DAG EN AVOND ZEER DRUK MET STEEDS LUIDRUCHTIGER BEZOEKERS EN NIET ZELDEN ONTSTOND ER EEN RUZIE OF VECHTPARTIJ DOOR LIEDEN DIE TE VEEL GEDRONKEN HADDEN.

ALS DAT GEBEURDE DAN KLONK HET OP HET HELE TERREIN DOOR DE LUIDSPREKERS ""WIL DE MARECHAUSSEE MET SPOED NAAR DE BIERTENT KOMEN ??!!""    ER LIEPEN TWEE AGENTEN OP HET TERREIN MAAR DIE MAAKTEN GEENSZINS AANSTALTE OM DAAR HEEN TE GAAN.

ER OP AANGESPROKEN DOOR ANDERE BEZOEKERS VAN HET FEEST OM TOCH NAAR DE VECHTPARTIJ TE GAAN, WAS HUN REACTIE "" WIJ ZIJN GEEN MARECHAUSSEE, WIJ ZIJN RIJKSPOLITIE !!""   

( DE MARECHAUSSEE IN PAPENDRECHT WAS JAREN DAARVOOR AL OPGEHEVEN )

HET ANDERE ASPECT BETREFT DE DAG NA HET TERREINFEEST OP ZONDAGOCHTEND, DAN GINGEN WE WEER VROEG NAAR HET FEESTTERREIN WAAR INMIDDELS ALLES WEER WAS AFGEBROKEN EN OPGERUIMD.    DE KUNST WAS NU OM GELDSTUKKEN TE ZOEKEN IN HET GRAS VAN HET WEILAND OMDAT VEEL GASTEN OF STANDHOUDERS HET EEN EN ANDER HADDEN LATEN VALLEN, HET MEESTE GELD WAS TE VINDEN BIJ HET RAD VAN AVONTUUR EN BIJ DE BIERTENT.            

 

 

DE SUIKER WAS OP ! door : BRAM BOERMAN

 

ADRIAAN EN JOPIE UIT PAPENDRECHT HEBBEN VERKEERING MET ELKAAR ! VASTE VERKEERING WANT HIJ KOMT BIJ HAAR THUIS, WORDT GEHEEL EN AL ALS DE TOEKOMSTIGE ECHTGENOOT VAN JOPIE BESCHOUWD EN DEELT DE VREUGDEN EN SMARTEN VAN HET GEZIN WAARTOE ZIJN GELIEFDE BEHOORT.

OP EEN AVOND, TOEN ADRIAAN BIJ ZIJN MEISJE OP BEZOEK WAS, KREEG HIJ EEN KOPJE THEE ZONDER SUIKER. EN DAT WAS NIET OMDAT DIE LIEVE AD NIET VAN SUIKER IN ZIJN THEE HOUDT, MAAR OMDAT MOEDER ""OMHOOG ZAT"" MET DE BONNEN EN DUS ZUINIG MET HAAR SUIKER OM MOEST SPRINGEN.

DAT WAS NOODLOTTIG VOOR ADRIAAN, WANT MOEDER LIET UIT HAAR MOND VALLEN, DAT VAN EENIGE OUDE ALGEMEENE BONNEN WEL EEN PAAR GELDIGE SUIKERBONNEN GEFABRICEERD ZOUDEN KUNNEN WORDEN.

DE BONNETJES WERDEN VOOR DEN DAG GEHAALD EN TOEN ONTDEKTE TEUNA, HET AANSTAANDE SCHOONZUSJE VAN ADRIAAN, DAT DIT INDERDAAD MOGELIJK WAS , ALS MEN MAAR HET NUMMER VAN EEN DER OUDE BONNEN OP DAT VAN EEN ANDERE BON PLAKTE, HET WAS TE PROBEREN.

ADRIAAN KNIPTE DE NUMMERS UIT EN TEUNA PLAKTE ZE OP.   HET RESULTAAT WAS IN EEN WOORD GEWELDIG, JE ZAG BIJNA NIET DAT ER MET DE BONNEN GEKNOEID WAS !

VAN KWAAD KOMT MEN EVENWEL TOT ERGER : TOEN MEN ZAG, DAT DE VERVALSING ZO GOED GELUKT WAS, OPPERDE MOEDER HET VOORSTEL OM DE BONNEN OOK UIT TE GEVEN !

DEN VOLGENDE MORGEN GAF ZIJ ZE AAN JOPIE MEE EN DIE TOOG NAAR DEN KRUIDENIER, DIE BEPAALD BIJZIENDE IS, WANT HIJ GAF ER SUIKER OP.   ZO HAD ADRIAAN DIE WEL VAN ZOET HOUDT WEER SUIKER IN ZIJN THEE !  HET GAAT WEL GOED ZO, WERD ER GEDACHT EN MEN VERVALSTE NOG EENS BONNEN EN NOG EENS EN NOG EENS !

MAAR DE KRUIK GAAT ZO LANG TE WATER TOT ZE BREEKT EN TOEN DE KRUIDENIER IN EEN ZEER PIENTERE BUI WAS, ONTDEKTE HIJ HET BEDROG !  HIJ GAF GEEN SUIKER MAAR GING NAAR DE POLITIE.

HET GEVOLG WAS , DAT ADRIAAN ZICH THANS HAD TE VERANTWOORDEN VOOR DEN POLITIERECHTER, AAN WIEN HIJ VERKLAARDE , DAT HIJ ALLEEN MAAR HAD GEKNIPT.MAAR DE POLITIERECHTER DEELDE HEM MEDE, DAT TEUNA, DIE NOG MINDERJARIG IS EN DUS TERECHT MOEST STAAN MET GESLOTEN DEUREN, HAD VERTELD, DAT OOK HIJ GEPLAKT HAD.

'T DOET ER NIET TOE, ZEI MENEER DE OFFICIER, 'T IS EEN HEEL ERNSTIG FEIT. IK EISCH 2 MAANDEN GEVANGENISSTRAF.

naar een artikel in de Dordrechtsche Courant van 1942

( dankzij je schoonmoeder kan je 2 maanden de bajes in, lekker zeg,  ben benieuwd of adriaan en jopie later nog getrouwd zijn )

 

MUZIEK HERINNERINGEN UIT DE JAREN 50 door : HENK BLOKLAND

IN DE WINTER WERD ER DOOR DE BUURTVERENIGING EEN FEESTAVOND MET ARTIESTEN GEORGANISEERD. SOMS IN DE ""BLAUWE ZAAL"" MAAR SOMS OOK IN DE KANTINE VAN DE VLIEGTUIGFABRIEK AVIOLANDA.

ARTIESTEN DAAR HAD JE WEL EENS VAN GEHOORD OP DE RADIO MAAR JE HAD ZE ALS JOCHIE VAN 16/17 JAAR NATUURLIJK NOG NOOIT GEZIEN.

HET OPTREDEN WERD VERZORGT DOOR ""THE THREE JACKSONS"" EEN ACCORDEON TRIO IN KLEURRIJKE MATROZEN PAKKEN DIE VROLIJKE MEDLEY MUZIEK SPEELDEN, OOK EEN OPTREDEN VAN HET ""HOTCHA TRIO"" STOND OP HET PROGRAMMA, ZIJ WAREN MUZIEKKUNSTENAARS OP DE MONDHARMONICA.  HUN INSTRUMENTEN VARIEERDE VAN PIEPKLEINE MONDHARMONICA'S TOT GROTE GEASSEMBLEERDE INSTRUMENTEN DIE ZIJ FANTASTISCH BESPEELDEN.

LATER DIE AVOND HOORDE IK OOK NOG EEN VOORTREFFELIJKE VERTOLKING VAN HET NUMMER  THE GREAT PRETENDER EN ONLY YOU VAN DE PLATTERS, MAAR DAT BLEKEN PLAYBACK NUMMERS TE ZIJN DOOR HET HOTCHA TRIO.

EEN ARM GEZIN door : BRAM BOERMAN

 

DE ARBEIDER A,B, UIT PAPENDRECHT DIE IN DEN DIENST VAN HET VADERLAND PLEURIS HAD OPGELOPEN, ALS GEVOLG VAN DE ONVOLMAAKTE ZORG DIE IN HET LEGER AAN DE DIENSPLICHTIGE ARBEIDERSJONGENS WORDT BESTEED, WAS NADIEN STEED SUKKELEND GEBLEVEN.

ZOOLANG HIJ NIET ALS WERKLOOZE DOOR DE CRISIS OP DE KEIEN WERD GESMETEN HAD HIJ DAAR ALLEEN DE LICHAMELIJKE ELLENDE VAN TE DUREN.

TOEN HIJ WERD ONTSLAGEN EN STEUNTREKKER WERD, MOEST HIJ WORDEN GEKEURD VOOR DE WERKVERSCHAFFING.   DE DOKTER KEURDE HEM NATUURLIJK AF. MAAR PIETJE VAN REES, DE BURGEMEESTER EN LEIDER VAN DE VRIJWILLIGE LANDSTORM, OORDEELDE DAT DE DOKTER ER NIETS VAN WIST EN BESLOOT DAT DEZE ZIEKE ARBEIDER TOCH NAAR DE DIGOELKAMPEN MOEST ! WEL ZOU DAN DE VROUW DIE HAAR ZESDE KIND VERWACHTTE ALLEEN EN ZONDER HULP ACHTERBLIJVEN, ( DE KINDEREN ZIJN ALLEN ONDER DE 10 JAAR ) MAAR DAT DEERT DEZEN BRAVEN CHRISTEN NIET. TOEN DE MAN WEIGERDE OM NAAR DE WERKVERSCHAFFING TE GAAN, WERD ALLE STEUN INGEHOUDEN. ZES WEKEN LANG WERD DAT GEZIN UITGEHONGERD !

INTUSSCHEN WAS DE MAN NAAR EEN DORDTSCHE SPECIALIST GEGAAN, EN DEZE (DR.SPRENGLER) GAF EEN BRIEF MEE AAN DEN BURGEMEESTER, WAARIN HIJ VERKLAARDE DAT DEZE ARBEIDER DOOR ZIEKTE VOLKOMEN ONGESCHIKT WAS VOOR DE WERKVERSCHAFFING.

TOCH BLEEF HET PAPENDRECHTSCHE GEMEENTEHOOFD BIJ ZIJN EISCH, NAAR DE WERKVERSCHAFFING OF VOLKOMEN VERHONGEREN !

DOOR HET INGRIJPEN VAN EEN DORDTSCHE ADVOCAAT KREEG A.B. NA RUIM 6 WEKEN VAN MATELOOZE ELLENDE........ EEN BON VAN 8 GULDEN VOOR HUISHUUR EN LEVENSMIDDELEN ! DE HUUR BEDRAAGT 4 GULDEN, EN DE HUISBAAS, DIE TEVENS BAKKER EN KRUIDENIER IS, KRIJGT DE HELE BON IN HANDEN EN LEVERT DAARVOOR NATUURLIJK HET OUDBAKKEN BROOD EN LEVENSMIDDELEN VAN EXTRA SLECHTE KWALITEIT EN KWALIJK RIEKEND SPEK,DAT DIT UITGEHONGERDE GEZIN ALLEEN MET TOEGEKNEPEN NEUS NAAR BINNEN KAN WERKEN !

VOOR BRANDSTOF OF PETROLEUM GEEN GELD, GAS IS ALLANG AFGESNEDEN !  EN TOEN DE VROUW IN ANGST VOOR DE NADERENDE BEVALLING GING VRAGEN OM GELD, OF EEN BON VOOR PETROLEUM, KREEG ZE ALS ANTWOORD :  - DAN MOET DE DOKTER MAAR EEN CARBIDLAMP MEEBRENGEN - !!

OM WAT ETEN TE WARMEN VOOR DE KRAAMVROUW, ZOEKT DE MAN WAT TAKKEN BIJEEN, HET NATTE HOUT GEEFT DAN BIJ HET AANMAKEN ZOO'N PRIKKELENDE ROOK, DAT DE BIJNA STIKKENDE MENSCHEN HET VUURTJE MAAR WEER DOVEN .... DE AVOND VALT AL VROEGER, OP DEN TAST ZOEKT DE MOEDER HAAR KLEINE OM DEZE DE UITGEMERGELDE BORST TE GEVEN ! ........

ZOO TREDEN DE VOLGEVRETEN CHRISTENEN OP TEGEN WERKLOOZE ARBEIDERS. ZE LATEN HEN EENVOUDIG VERHONGEREN.

 

naar een artikel in de Dordrechtsche Courant van 1932.

 

 

DE OOSTELIJKE OPENBARE SCHOOL door : HENK BLOKLAND

DE OOSTELIJKE OPENBARE SCHOOL, ZO GENOEMD IN MIJN GETUIGSCHRIFT DAT IK HEB GEKREGEN BIJ HET VERLATEN VAN DE SCHOOL.

VANAF 1 APRIL 1949 T/M 31 MAART 1956 BEZOCHT IK DEZE SCHOOL, EN VOLGENS MIJN RAPPORTBOEKJE WAS HET HOOFD VAN DE SCHOOL IN 1949 NOG DE HEER N.G. MEEUSE.

DE SCHOOL STOND BUITENDIJKS AAN HET OOSTEIND NABIJ HET KLEINE WAALTJE, DE INGANG VAN HET SCHOOLPLEIN WAS DIREKT AAN DE DIJK EN AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET SCHOOLCOMPLEX WAS DE ""GANTEL"" WAAR MENIG LEERLING HEEFT LEREN ZWEMMEN.  HET VOORSTE GEDEELTE VAN DE SCHOOL WAS EEN WOONHUIS, DESTIJDS BEWOOND DOOR DE FAMILIE VERSCHOOR, DE EIGENLIJKE SCHOOL BESTOND UIT TWEE GEDEELTES, HET VOORSTE GEDEELTE ALS OPENBARE SCHOOL EN HET ACHTERSTE GEDEELTE ALS CHRISTELIJKE SCHOOL.   DE TOEGANG TOT DE CHRISTELIJKE SCHOOL WAS VIA DE LINKERKANT VAN HET GEBOUW EN DE TOEGANG TOT DE OPENBARE SCHOOL WAS RECHTS VAN HET GEBOUW VIA HET SCHOOLPLEIN MET EEN STATIG IJZEREN HEK EN TWEE KOLOSSALE KASTANJEBOMEN.

HET SCHOOLPLEIN ZELF WAS OMMUURD MET EEN SCHUTTING VAN BETONNEN PLATEN ALS AFSCHEIDING NAAR DE GANTEL.  ONS SCHOOLPLEIN EINDIGDE AAN DE RECHTERKANT VAN HET GEBOUW MET EEN DEGELIJKE GESLOTEN POORTCONSTRUCTIE DIE DUIDELIJK DE SCHEIDING MET DE CHRISTELIJKE SCHOOL MARKEERDE.

ONZE SCHOOL ZELF BESTOND UIT DRIE LOKALEN, HET EERSTE LOKAAL WAS GROOT EN LEEG, HET WERD GEBRUIKT ALS GYMNASTIEK LOKAAL ANEX BIBLIOTHEEK EN DE DIVERSE SOCIALE AKTIVITEITEN VAN HET OOSTEINDE ZOALS UITVOERINGEN  VAN DE BUURTVERENIGING EN BAZAARS WERDEN WE IN GEHOUDEN, OOK DEED DIT LOKAAL REGELMATIG DIENST ALS STEMBUREAU TIJDENS VERKIEZINGEN. OOK OUDER- EN FEESTAVONDEN VAN DE SCHOOL WERDEN ER IN GEHOUDEN, IK ZIE MIJZELF NOG OP EEN OUDE SCHOOLFOTO IN EEN TONEELSTUKJE, SAMEN MET JANTJE VAN DE LINDEN EN WIM VINK.

BIJ EEN ANDERE GELEGENHEID, ONS AFSCHEID VAN DE SCHOOL, SPEELDE IK MET LEEN VUYK-NOORLAND EEN TONEELSTUKJE  ""DE SCHERPSCHUTTERS"".   LEEN IS DE SCHERPSCHUTTER EN SCHIET MET EEN NAMAAK PISTOOL UIT DE MEEST VREEMDE HOUDINGEN BLIKJES VAN EEN TAFEL, WAAR IK ONDER ZIT.  HET LAATSTE BLIKJE WIL MAAR NIET WEGGESCHOTEN WORDEN ONDANKS HERHAALDELIJK SCHIETEN VAN LEEN,  TEN SLOTTE KOM IK ONDER DE TAFEL VANDAAN EN STOTTER ""MIJNHEER...EH...EH... HET TOUWTJE IS GEBROKEN.   REDEN VOOR DE HEER WALRAVEN, TOEN HET HOOFD VAN DE SCHOOL OM IN ZIJN AFSCHEIDSWOORD AAN HET EINDE VAN DE AVOND DE GEDENKWAARDIGE TE SPREKEN : ""JONGENS JULLIE HEBBEN GEVOEL VOOR HUMOR"".

DE OOSTELIJKE OPENBARE SCHOOL deel 2 - door : HENK BLOKLAND

een vervolg op het eerste verhaal

IN HET TWEEDE LOKAAL STAAN 3 RIJEN SCHOOLBANKEN . VOOR DE 1ste 2de en de 3de KLAS, GELEID DOOR JUFFROUW VAN WIJNGAARDEN, EEN STATIGE STRENGE VOLGENS ONS VRIJGEZELLE DAME DIE DE WIND ER GOED ONDER KON HOUDEN.

WAT MIJ VOORAL IS BIJGEBLEVEN IS DAT ZE HEEL GOED KON VOORLEZEN.  GEZETEN ACHTER HAAR HOGE LESSENAAR VLAK BIJ DE GROTE POTKACHEL DIE TIJDENS DE WINTER HET GEHELE LOKAAL MOEST VERWARMEN, KON ZIJ DE MOOISTE EN SPANNENDSTE VERHALEN VERTELLEN.  TIJDENS HET VOORLEZEN KON JE, ALS JE VOORIN DE KLAS ZAT, KLEINE WITTE SPEEKSEL SCHUIMBELLETJES IN HAAR BEIDE MONDHOEKEN ZIEN VERSCHIJNEN, EN ALS JE OP DE EERSTE BANK ZAT, HIELD JE HET DAAR NIET DROOG.

NA ENKELE JAREN STEEDS WEER TE ZIJN ""VERHOOGD"" KWAM IK IN APRIL 1952 IN DE 4de KLAS, DUS IN HET ANDERE 3de LOKAAL VAN DE SCHOOL BIJ DE HEER DE LANGE DIE INMIDDELS DE HEER MEEUSE WAS OPGEVOLGD ALS HOOFD VAN DE SCHOOL.  MEESTER DE LANGE WAS INDERDAAD EEN GROTE MAN MET EEN WEELDERIGE HAARDOS EN EEN SOORT VERMINKING/MISVORMING AAN EEN ZIJDE VAN ZIJN MOND.   WAT HIJ OOK HAD EN DAT HADDEN DE MEESTE JONGENS OP DE SCHOOL OOK AL GAUW DOOR, DAT WAS EEN HEEL MOOIE DOCHTER DIE OOK BIJ ONS OP SCHOOL KWAM.

VOLGENS MIJN RAPPORTBOEKJE BLEEF DE HEER DE LANGE TOT MEDIO 1955, WANT BIJ HET VOLGENDE RAPPORT STAAT DE HANDTEKENING VAN DE HEER WALRAVEN, ALS IK ME GOED HERINNER WERD DE HEER DE LANGE OVERGEPLAATST NAAR DE WESTELIJKE OPENBARE SCHOOL.

MEESTER WALRAVEN WAS WEER HEEL ANDERS, ONDANKS ZIJN KLEINE GESTALTE STRAALDE HIJ TOCH DE AUTORITEIT UIT VAN ""DE BOVENMEESTER""  EN ..... HIJ SPEELDE NIET ONVERDIENSTELIJK VIOOL,  OOK PRACHTIG WAREN ZIJN OPMERKINGEN:  'T GAAT BEST !    HOUD VOL HENK !   DE HEER WALRAVEN IS LATER OP VEEL TE JONGE LEEFTIJD OVERLEDEN.

IN MAART 1955 WERD IK BEVORDERD NAAR DE 7de KLAS OMDAT ONZE SCHOOL EEN APRIL SCHOOL WAS EN NU OVERGING NAAR EEN SEPTEMBER SCHOOL, DERHALVE HAALDE IK DUS 2 VEILIG VERKEERSDIPLOMA'S HET EERSTE IN MAART 1955 HET TWEEDE IN MEI 1956

 

 

 

HERINNERINGEN BLIJVEN VOOR EEUWIG door ; HENK BLOKLAND

ENKELE OPMERKELIJKE GEBEURTENISSEN TIJDENS MIJN SCHOOLJAREN

 

DE FILMVOORSTELLINGEN, DAT WAS EEN BELEVENIS.  HET BEGON AL ALS WE DE GROTE ZWARTE DOZEN ZAGEN BINNEN KOMEN WAARIN DE FILMS WERDEN AFGELEVERD AAN DE SCHOOL.  HET VOLGENDE KARWEI WAS, ALLE RAMEN IN DE KLAS MET SCHOTTEN BLINDEREN, DAN HET VERTONEN VAN DE FILM, DIE GING MEESTAL OVER HET LEVEN EN DE BIJZONDERE ASPECTEN VAN 1 VAN DE ANDERE PROVINCIES IN NEDERLAND.

 

HET SINT NICOLAASFEEST,  HIER WERD ALTIJD MET VEEL SPANNING NAAR UIT GEKEKEN EN OOK AL ZAT JE DAN IN DE 6de OF 7de KLAS, JE WERD TOCH ALTIJD WEL EEN BEETJE ZENUWACHTIG VAN DAT HEERSCHAP , ALS JE GELUK EN EEN BEETJE TALENT HAD, MOCHT JE EEN MOOIE SINTERKLAAS VOORSTELLING IN KLEUR OP HET SCHOOLBORD MAKEN

 

TEKENLES,   TEKENLES MET OOST-INDISCHE INKT, IK RUIK NOG DE TYPISCHE GEUR VAN DE INKT ALS WE EEN POGING DEDEN DE PRACHTIGE BLOEMEN IN ZWARTE INKT OP PAPIER NA TE TEKENEN.

 

DE WATERSNOOD IN 1953,  VEEL ELLENDE, VOORAL VOOR DE BOEREN IN DE POLDER, HET SCHOOLGEBOUW WERD DOOR DE GEMEENTE GEVORDERD EN DE KLASLOKALEN WERDEN VOOR ENKELE MAANDEN GEBRUIKT ALS STALLEN VOOR DE KOEIEN.  OP DEN DUUR WERDEN DE HOUTEN VLOEREN VAN DE KLASLOKALEN DOORWEEKT VAN KOEIENMEST EN URINE, ZODAT DE KOEIEN ER MET HUN POTEN DOORHEEN TRAPTEN EN ER GROTE GATEN IN DE  VLOEREN KWAMEN  NADAT DE KOEIEN WEER VERTROKKEN WAREN, STONK DE HELE SCHOOL NOG MAANDEN NAAR DE LYSOL DAT MEN GEBRUIKT HAD OM SCHOON TE MAKEN.

 

IN DE LAATSTE JAREN KREEG DE SCHOOL OOK NOG EEN ECHTE NAAM, HET WERD DE (1ste) JAN LIGTHART SCHOOL VAN PAPENDRECHT, LATER IS DE SCHOOL GESLOOPT EN OP DE HUIDIGE LOKATIE STAAT NU HET KANTOORPAND VAN DE FIRMA RIETVELD.

IK KOM NOG REGELMATIG OP ""MIJN OOSTEIND"" EN MOET ME DAN GOED CONCENTREREN OP DE BEBOUWING AAN DE BINNENZIJDE VAN DE DIJK, OM ME TE KUNNEN VOORSTELLEN WAT DAAR VROEGER BUITENDIJKS HEEFT GESTAAN.

IK BEN GEBOREN OP HET OOSTEIND 20, LATER WOONACHTIG ""ACHTER VONK""  DAARNA OOSTEIND 58 EN NA ENKELE VERHUIZINGEN VIA NIEUWBOUW PAPENDRECHT, DUBBELDAM, OUD ALBLAS, NU WOONACHTIG IN ALBLASSERDAM.

MET MOEDER THUIS. door : HETTY SCHELLENBACH-ALDERLIESTEN

IN HET BEGIN VAN DE VIJFTIGER JAREN WAS HET HEEL LEUK OM ALS JONGSTE VAN EEN GROOT GEZIN GEZELLIG MET JE MOEDER THUIS TE ZIJN.

EERST MOEST ALLES OPGERUIMD WORDEN ALS DE REST VAN DE FAMILIE NAAR SCHOOL EN WERK WAS, IEDERE DAG MOEST ER WEL EVEN GESTOFT WORDEN EN IK MOCHT DAN DE STOFDOEK BUITEN UITSLAAN.

OM 10 UUR IN DE MORGEN KWAMEN DE ARBEIDS-VITAMINE OP DE RADIO, WIJ HADDEN EEN DISTRIBUTIE RADIO DE LUIDSPREKER STOND OP EEN KASTJE EN DE KNOP ERGENS HOOG AAN DE MUUR, IK KLOM DAN OP EEN STOEL OM DE RADIO AAN TE ZETTEN, ER WAS ALLEEN HILVERSUM 1 OF HILVERSUM 2, DE MUZIEK WAS ALTIJD HEEL OPGEWEKT EN VROLIJK, DUS GOED OM JE WERK BIJ TE DOEN ,   LATER KWAM ER EEN PHILIPS RADIO EN DE KNOP AAN DE MUUR WAS NIET MEER NODIG.

NATUURLIJK WERD ER OM 10 UUR OOK EEN BAKJE KOFFIE GEDRONKEN MET EEN KOEKJE ERBIJ, EN VOOR MIJ EEN BAKJE POEDER ( WARME MELK EN CACAOPOEDER ).   JE ZAT NOG MAAR NET OF DAAR WERD AAN DE BEL GETROKKEN, BAKKER DE KORVER STOND VOOR DE DEUR OM HET BROOD TE BEZORGEN, HET WAS MEESTAL COMMER DE KORVER ZELF, MAAR SOMS OOK WEL EENS ZIJN ZUSTER MARIE, OF ZIJN DOCHTER RIET, LATER OOK WEL ZIJN ZOON BRAM.

DE KOFFIEPAUZE OVER EN ER WERD WEER DRUK GEWERKT, OF DE KOUSENMAND KWAM TE VOORSCHIJN OM DE GATEN IN DE KOUSEN TE STOPPEN.   ALWEER WERD ER AAN DE BEL GETROKKEN DEZE KEER WAS JE ER NIET ZEKER VAN OF HET MELKBOER v.d. KEVIE WAS OF GROENTEBOER JAN HUBERS, IK MOCHT DAN EERST GAAN KIJKEN WIE HET WAS, ALS HET DE MELKBOER WAS MET ZIJN ZWARE BAKFIETS VOL MET KANNEN EN FLESSEN MELK EN OOK YUGHURT VLA EN ANDERE SOORTEN PAP, KWAM MOEDER NAAR VOREN MET DE MELKKOKER OF ALS ZIJ VEEL NODIG HAD MET EEN GROTE PAN, HET WAS VOORDELIGER OM MELK LOS TE KOPEN, DAN DE FLESSEN MELK.  DE MELK BLEEF IN DE GANG STAAN TOT ZIJ HET NODIG HAD, WANT DAT WAS DE KOUDSTE PLEK IN ONS HUIS.

DE VOLGENDE DIE AAN DE VOORDEUR BELDE WAS DAN JAN HUBERS DE GROENTEBOER, IN HET BEGIN KWAM HIJ MET PAARD EN WAGEN, ALS HET PAARD PER ONGELUK ZIJN BEHOEFTE GEDAAN HAD GING MIJN OPA DIRK DAT OPSCHEPPEN OM DE TUIN MEE TE BEMESTEN, LATER KWAM JAN HUBERS MET WAT ZE NOEMDE EEN IJZEREN HOND, EEN SOORT MOTORFIETS MET EEN BAK ERACHTER.

JR ZAL DENKEN AL DE LEVERANCIERS ZIJN NU GEWEEST MAAR NEE HOOR, OM 4 UUR IN DE MIDDAG, OF SOMS WEL LATER KWAM BAKKER WIM VAN ASPEREN JR. OOK NOG EENS BROOD BEZORGEN, WIJ HADDEN 2 BAKKERS WANT ZE HADDEN BEIDEN ONS GEZIN GEHOLPEN IN DE HONGERWINTER. WAAROM BAKKER VAN ASPEREN ZO LAAT WAS WEET IK NIET, MIJN MOEDER HAD HAAR EIGEN THEORIE DAAROVER EN ZE NOEMDE HEM DE NACHTBAKKER.

OP DINSDAGMIDDAG KWAM KRUIDENIER PIET DE KONING HET BOODSCHAPPENBOEKJE HALEN, WAAR MIJN MOEDER DE LEVENSMIDDELEN IN OPGESCHREVEN HAD DIE ZE DIE WEEK NODIG HAD, PIET KWAM DAN BINNEN OM NA TE GAAN WAT ZIJ BEDOELDE WAT ZE GESCHREVEN HAD EN OM TE VRAGEN OF ZE DIT OF DAT NIET VERGETEN WAS, DAAR WERD EEN LEKKER KOPJE THEE BIJ GEDRONKEN.  DONDERDAGMIDDAG WERDEN DE BOODSCHAPPEN DAN THUIS AFGELEVERD , OP DIE DAG WAS ER DAN GEEN HUISHOUDGELD MEER NATUURLIJK, DUS GING IEMAND UIT ONS GEZIN OP ZATERDAGMIDDAG EVEN NAAR DE VISSCHERSBUURT OM BIJ PIET DE KONING DE REKENING TE BETALEN.  DE MELKBOER EN GROENTEBOER KWAMEN ZELF DE REKENING BRENGEN EN GELD HALEN.

ALS ER SOMS NIEMAND THUIS WAS ALS DE BAKKER KWAM ZETTE MIJN MOEDER EEN BRIEFJE IN HET RAAMPJE VAN DE VOORDEUR MET EROP GESCHREVEN WAT ZE NODIG HAD. DE BAKKER SCHOOF DAN HET VOORRAAM OPEN EN LEGDE HET BROOD IN HET RAAMKOZIJN.

IN DE GOEDE OUDE TIJD, TOEN ALLES NOG THUIS BEZORGD WERD EN JE DE DEUREN EN RAMEN NIET OP SLOT HOEFDE TE DOEN KON DIT ALLEMAAL.

 

GESCHREVEN DOOR HETTY ALDERLIESTEN OPGEGROEID OP ""HET ZAND""

"(en nu al ruim 40 jaar woonachtig in australie)  en dan nog zo goed de nederlandse taal schrijven.

 

 

 

DE BLEEKNEUSJES door : HENK BLOKLAND

1955 NEDERLAND WERKT HARD AAN DE WEDEROPBOUW, ZO OOK DE GEZONDHEIDSZORG, EN ALS 12  JARIG JONGETJE WORDT IK ALS ""BLEEKNEUSJE"" NOG NOOIT EERDER VAN HUIS WEGGEWEEST, VOOR 6 WEKEN UITGEZONDEN NAAR DE ""VAKANTIECOLONIE"" DE KETELAAR IN ELLECOM.

IK HEB DAAR EEN PRETTIGE TIJD GEHAD EN HEB ER ALTIJD MET PLEZIER AAN TERUG GEDACHT.

6 WEKEN WAREN VOOR MIJ, EN SOMMIGE ANDEREN, NIET GENOEG OM VOLDOENDE "" AAN TE KOMEN"" DUS MIJN VERBLIJF WERD AANSLUITEND VERLENGT MET NOGMAALS 6 WEKEN.

IN HET WEEKEND TUSSEN DIE 2 PERIODES ( MIJN MOEDER KWAM OP BEZOEK OP 28 JUNI ) TROKKEN ALLE OVERBLIJVERS MET ELKAAR OP, DUS DE JONGENS GEZAMELIJK MET DE MEISJES, IETS WAT GEDURENDE DE NORMALE 6 WEKEN PERIODE UITDRUKKELIJK GESCHEIDEN WAS.

EN JAWEL HOOR, DAAR WAS ZE DAN , MIJN EERSTE JEUGDLIEFDE ??!!.    NA HET VERBLIJF IN ELLECOM WEER THUIS GEKOMEN, BEN IK SAMEN MET MIJN OUDERS NOG EEN KEER BIJ HAAR EN HAAR OUDERS OP VISITE GEWEEST IN s'GRAVENDEEL.     HET ENIGE WAT IK MIJ DAAR NOG VAN KAN HERINNEREN IS DAT ZIJ IN EEN DIJKHUIS WOONDE, EN DAT ER IN DE WOONKEUKEN EEN ENORME WATERBOILER HING, IETS DERGELIJKS HAD IK VAN MIJN LEVEN NOG NOOIT GEZIEN.   NA DAT BEZOEK HEBBEN WE ELKAAR NOOIT MEER GEZIEN, MISSCHIEN HAD IK TOCH TE VEEL OOG VOOR DE WATERBOILER DAN VOOR HET MEISJE.

ALS IK WEER TERUG DENK AAN DIE 2de PERIODE SCHIET ME NOG EEN VERHAAL TE BINNEN OVER DE VELE BOSWANDELINGEN DIE WE TOEN GEMAAKT HEBBEN.

VANUIT DE KETELAAR DE WEG OVERSTEKEND KWAM JE AL SNEL IN HET BOS, DE ""ONZALIGE BOSSEN"" ZOALS ZE OOK NU NOG HETEN BOEZEMDE BIJ ONS JONGE KINDEREN TOCH WEL HEEL VEEL ONTZAG EN ANGST IN, OP 1 VAN DE VELE WANDELINGEN KWAMEN WE OOK REGELMATIG LANGS EEN HELE GROTE ZWERFKEI ( DE DUIVELSTEEN ) EN DE ZUSTERS VERTELDEN ONS DAN, DAT ALS JE MET EEN SCHERP VOORWERP IN DE STEEN PRIKTE, HIJ DAN GING BLOEDEN.  TER ILLUSTRATIE NAM ZE DAN EEN SPELD EN PRIKTE IN DE STEEN, WAARNA ZE DAN VANAF DIE GEPRIKTE PLEK MET HAAR VINGER OMLAAG GING, EN JAWEL HOOR DAAR ZAG JE DAN EEN DUN GRIJS BLOEDSPOOR NAAR BENEDEN LOPEN.  WAT WIJ NATUURLIJK NIET ZAGEN WAS, DAT ZIJ IN HAAR HAND EEN POTLOOD HAD VERBORGEN WAAR ZIJ DAT DUNNE GRIJZE LIJNTJE MEE OP DE STEEN TEKENDE.