hogendijk

Hogendijk, een stuk dijk lopend vanaf de Noordhoek tot aan de grens met Alblasserdam  in deze plaats loopt hij verder tot aan het Rapenburg.


de Hogendijk was vrijwel onbebouwd, in de jaren 1917 en 1920 liet de directie van de scheepswerf v.d. Schuyt hier binnendijks 89 woningen bouwen voor het personeel, die vervolgens in de zeventiger jaren zijn gesloopt


de naam Hogendijk is ontstaan voor 1917, omdat dit gedeelte van de dijk, iets hoger lag dan de rest van de dijken in Alblasserdam en Papendrecht.