boezemsingel

Boezemsingel, een gebied tegenover de scheepswerf van de gebroeders Duijvendijk aan de Noordhoek. die hier voor hun personeel huizen lieten bouwen.


de 1ste Boezemsingel werd gebouwd in de jaren 1913/1914, de 2de Boezemsingel in 1920 door aannemer / metselaar Pleun Visser uit Papendrecht.


de Boezemsingel dankt zijn naam aan de boezem die achter de huizen liep.

er heerste een grote saamhorigheid onder de bewoners, zo brak er op 23 februari 1955, een huurdersstaking uit, men weigerde de huur te betalen, zolang de huiseigenaren de toegangswegen en de riolering niet hebben laten verbeteren, bij nat weer staan de woningen in een modderpoel en het rioolvuil loopt in de schuren en tuinen.