slobbengors

Het Slobbengors is een in de rivier de Noord liggende plaat, die werd omkaad en tot graspolder voor de boeren werd gemaakt. van oorsprong eigendom van Dordrecht en in 1956 aangekocht door de gemeente Papendrecht die er een recreatiegebied van maakte met de nodige sportvelden, een tennisbaan en een schaatsbaan erop.

het was voor het omkaad werd een plaat zand in de rivier de Noord omgeven door riet en biezen begroeid, waarop de eenden naar hartelust konden slobberen, vandaar ook de naam Slobbengors.