westeind

 Westeind, een stuk dijk tussen het Oude Veer en de Noordhoek.

  Papendrecht was natuurlijk vroeger alleen maar een dijkdorp, de huizen stonden in lintbebouwing langs de dijk, het centrum was zo'n beetje in het Bosch, denk maar eens aan het oude gemeentehuis, de burgemeesterswoning, het postkantoor, hier vandaan richting het westen kwam je eerst het Oude Veer tegen, vervolgens het Westeind, het westelijk eind van Papendrecht, zeer zeker omdat er aan de Noordhoek en de Hogendijk geen bebouwing was.