oosteind

Oosteind, het gedeelte dijk van Nanegat tot de Matena.

de betekenis van deze benaming is duidelijk, het was het oostelijk stuk dijk van Papendrecht, maar niet de grens met Sliedrecht, het buurtschap Matena ligt er nog tussen.

merkwaardig is dat vroeger het Oosteind maar weinig gemeen had met het westelijke deel van Papendrecht, ze hoorden tot dezelfde gemeente, dat was alles, de volksaard was totaal verschillend, en er was vrijwel geen onderling contact, zelfs het dialect was niet hetzelfde.   

voor meer info, zie op deze site, de dorpsverhalen 5 - 6 en 12 geschreven door Henk Blokland.