tiendweg

de tiendwegen zijn een op een veenkade aangelegd pad en meestal verhard, en komen in de Zuid Hollandse waarden voor, zij hebben een functie in de waterbeheersing gehad, vooral in de gebieden waar de afwatering problematisch werd door inklinking van de veengrond.

de wegen of paden zijn aangelegd gedurende de tijd van de ontginningen in de periode tussen 1300 en 1500.

Papendrecht telt 2 van die tiendwegen :

de korte Tiendweg liep van de hogendijk tot aan de veerweg

de lange Tiendweg liep van de veerweg tot oosteind begin matena

er zijn in Papendrecht nog 2 stukken Tiendweg bewaard gebleven, het deel achter het oosteind, en een stuk in de wijk de kooi tussen de alfred nobelstraat en de eykmanstraat, de rest is ten prooi gevallen aan de bebouwing.