nanegat

Nanegat of Nanengat, beide zijn juist, is een stukje dijk tussen de Vissersbuurt en het Oosteind.

menigmaal werd de Alblasserwaard geteisterd door overstromingen als gevolg van het doorbreken van dijken, een der grootste rampen vroeger was de Allerheiligenvloed van 1 november 1370, met een doorbraak bij het Nanengat in Papendrecht, bij het moeizame herstel van de dijk is het hier ontstane gat buitendijks komen te liggen, nog steeds maakt de dijk hier een grote bocht.

daar vlakbij heeft een vrouw gewoond Adriana ofwel in de volksmond Naantje, waar naar het gat vernoemd is, het gat van Nane.