bosch

Bosch, een stuk dijk tussen het Oude Veer en de Karhoek, dat overigens later Kraaihoek genoemd werd, het Bosch ontleent zijn naam aan de vele bomen die hier vroeger voor en bij de huizen en boerderijen stonden, daardoor leek het wel een Bosch, helaas is daar niets meer van over, de naam werd gewoon door de bewoners gegeven en later door een officieel raadsbesluit bekrachtigd.