het eiland

met de naam het Eiland wordt aangeduid de buurt die aan de zuidkant begrensd werd door de Aviolanda fabriek, aan de oostkant door de Veerdam, de noordkant door het Oude Veer en Westeind met vroeger een stukje Gantel er tussen en aan de westkant door de Gantel met daarachter het Slobbengors.


de naam ontstond omstreeks 1932 toen het bijna geheel omgeven was door water, het gehele terrein was in 1920 bestemd voor de uitbreiding van de scheepswerven die er in Papendrecht voldoende waren, men had echter mis gerekend, in de crisisjaren na de 1ste wereldoorlog sloot de ene na de andere werf zijn poorten, er was gewoon geen werk meer, als gevolg daarvan kreeg het terrein een andere bestemming, namelijk de woningbouw.


het 1ste pand op de Eilandstraat was van de spaarbank, al gauw volgden er meer huizen, met name de kant van de Veerdam was zo vol gebouwd, de muziektent die eerst in de Hoofdstraat op het Zand stond werd verplaatst, en kwam in de Eilandstraat in de oorlogsjaren werd de brandweerkazerne gebouwd, al gauw stond het hele Eiland vol met huizen.

de 3 straten op het Eiland die in 1939, de naam kregen van : Wilhelminastraat - Julianastraat en Beatrixstraat, kregen tijdens de 2de wereldoorlog op last van de Duitse bezetters in 1942 een andere naam het werd :   Brederodestraat - A W Nieuwenhuisstraat en A Hengeveldstraat, direct bij de bevrijding en wel bij besluit van 10 mei 1945, werden de oude namen weer in ere hersteld.