veerdam

de Veerdam is van oudsher de verbinding van de rivierdijk met het veer naar Dordrecht, de dam werd in 1653 door Dordrecht aangelegd met het doel de stroomsnelheid van de rivier de Merwede te vergroten, waardoor deze beter op diepte kon worden gehouden, ter weerszijde van de dam lagen vroeger rietgorzen die bij iedere vloedstand onder water liepen, op die gorzen werd de Veerdam aangelegd.

de Veerdam was in het verleden eigendom van de stad Dordrecht, in de 19de eeuw werd de Veerdam als renbaan gebruikt, de Dordtenaren organiseerden hier regelmatig paardenrace's, vanaf ongeveer 1900 is de huidige bebouwing ontstaan, met de R.K. kerk en de gebouwen van de Russische houthandel als eerste bouwwerken.